Universiteit Leiden

nl en

Hogeschool of universiteit? Informaticastudenten op de juiste plek

De juiste student op de juiste plek. Daarvoor maken LIACS opleidingsdirecteur Frank Takes en onderwijscoördinator Joyce Glerum zich hard met het Wisselstroomproject. Volgend jaar hopen zij een gestandaardiseerd protocol te hebben dat het makkelijker maakt voor informaticastudenten om door te stromen van de universiteit naar het hbo en andersom.

Studenten die informatica willen studeren kunnen kiezen voor de hogeschool of de universiteit. ‘We zagen dat er al doorstroom bestond, maar dat hier nog niet echt een vast kader voor was’, vertelt Takes. Het ministerie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap stelde subsidie beschikbaar om doorstroom van studenten tussen de onderwijsinstellingen te stimuleren. Takes: ‘Dit is een mooie kans dat een impuls te geven.’  

Theorie versus toepassing

‘Een groot verschil is dat je op de universiteit meer tijd besteedt aan de bigger picture achter bepaalde technieken’, legt Takes uit. Waar in wetenschappelijk onderwijs meer focus ligt op de theoretische vraagstukken achter een algoritme, wordt er bij de hogeschool gekeken welk algoritme je in de praktijk toepast. Ook de werkvorm is anders: hoor- en werkcolleges voeren op de universiteit de boventoon terwijl studenten aan de hogeschool projectmatig te werk gaan.  ‘Het hbo is meer bezig met een vloeiende overgang naar werk. Bij de universiteit ligt de focus op onderzoek’, vertelt Glerum.

Geen uitval maar doorstroom

‘Het is heel belangrijk om niet te praten in termen van de universiteit is moeilijker dan het hbo’, benadrukt Takes. ‘We willen helemaal niet alle studenten maar koste wat het kost hier houden. We willen dat de student op de juiste plek zit. En als dat op een andere instelling is, dan geeft dat niet. We zijn collega’s die allebei het beste uit de studenten willen halen, alleen we doen dat allemaal net op een andere manier.’ Glerum vult aan: ‘Daarom is het ook belangrijk om het woord wisselstroom te gebruiken. Het is geen uitval, zo zien we het helemaal niet.’

De eerste casussen

Op het moment vinden de eerste gesprekken plaats met studenten die mogelijk baat hebben bij het doorstroomtraject. Glerum coördineert de samenwerking tussen examencommissies van de universiteit en de hogeschool, om zo te kijken welke vrijstellingen afgegeven kunnen worden. Op die manier wordt het voor studenten makkelijker gemaakt door te stromen en wordt studievertraging beperkt. ‘Een paar studenten hebben aangegeven dat ze graag willen doorstromen naar het hbo. Samen met de studieadviseurs en examencommissieleden gaan we in gesprek om te kijken wat we voor hen kunnen doen,’ legt Glerum uit. Uit de analyse van deze casussen volgt een handleiding die de overstap van wo naar hbo vergemakkelijkt.

Universiteit en hogeschool slaan handen ineen

‘Vanuit de universiteit is ook een LIACS effort’’, deelt Takes. Op de gezamenlijke Proefstudeerdag kunnen aankomende studenten kennis kunnen maken met de opleiding Informatica aan zowel de hogeschool als op de universiteit. Tijdens deze open dag geven verschillende docenten van het LIACS en het HBO presentaties over de studie en gaan de docenten, studieadviseurs- en coördinatoren van beide opleidingen in gesprek met de studenten.

In augustus 2025 hopen de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden een gestandaardiseerd protocol klaar te hebben om de doorstroom tussen de onderwijsinstellingen toegankelijker te maken. Takes: ‘Het idee is dat je nu uitvindt hoe het straks moet.’

Proefstudeerdag

Meld je aan voor de proefstudeerdag op vrijdag 15 maart 2024.

Meld je aan!
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.