Universiteit Leiden

nl en

Andrea Evers officieel toegetreden tot de WRR

Gezondheidspsycholoog Andrea Evers legde in januari, samen met de andere nieuwe raadsleden, haar eed af tegenover minister-president Mark Rutte. In haar nieuwe rol voorziet ze de regering van informatie en advies over grote maatschappelijke vraagstukken.

In 'het torentje' legde Evers haar belofte af over de uitvoering van hun taken als ambtenaar. De achterliggende gedachte is dat zij zich door deze belofte bewust worden van hun bijzondere positie in de samenleving.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert regering en parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. Van kunstmatige intelligentie tot migratiediversiteit en van duurzame gezondheidszorg tot de toekomst van werk, de adviezen van de WRR zijn wetenschappelijk onderbouwd en gericht op de lange termijn. De WRR opereert onafhankelijk, multidisciplinair en sectoroverstijgend.

Bij de samenstelling van de raad wordt individueel gelet op wetenschappelijke kwalificaties, affiniteit met beleidsvraagstukken en bij voorkeur bestuurlijke of politiek-bestuurlijke ervaring. Daarnaast is diversiteit in wetenschappelijke disciplines belangrijk. Andrea Evers is de eerste gedragswetenschapper die toetreedt tot de WRR. Zij gaat zich inzetten voor het belang van gedrag en de invloed daarvan op de samenleving, bijvoorbeeld door draagvlak te creëren voor beleid en het vertrouwen van mensen in de overheid te versterken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.