Universiteit Leiden

nl en

Leidse politicologen Claire Vergerio en Kathleen Brown vallen in de prijzen

Onlangs vielen twee onderzoekers van het Instituut Politieke Wetenschap in de prijzen. Claire Vergerio ontving de Francesco Guicciardini-prijs voor haar boek over de historische oorsprong van het primaat van de staat in het internationaal recht (‘beste boek in de categorie historische internationale betrekkingen’). Daarnaast ontving Kathleen Brown de Rudolf Wildenmann-prijs voor haar paper ‘IMF survival instincts: risk exposure and the design of loan programs’.

Beste boek over de geschiedenis van internationale betrekkingen

Politicoloog Claire Vergerio ontving dit jaar de Francesco Guicciardini-prijs voor beste boek in de categorie historische internationale betrekkingen. Deze prijs kreeg ze voor haar boek War, States, and International Order: Alberico Gentili and the Foundational Myth of the Laws of War (Cambridge University Press 2022). De Francesco Guicciardiniprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de International Studies Association en bekroont het beste boek over onderwerpen die verband houden met geschiedenissen van internationale betrekkingen en/of het gebruik van geschiedenis om theoretische, conceptuele en analytische kwesties in internationale betrekkingen te belichten.

Vergerio gaf onlangs een interview over haar boek, dat je hier kunt lezen.

War, States, and International Order Alberico Gentili and the Foundational Myth of the Laws of War (Cambridge University Press 2022) by Claire Vergerio

Hoe de staat een sleutelpositie in de rechtswetten verwierf

Wie heeft het recht om oorlog te voeren? Het antwoord op deze vraag is een van de meest fundamentele principes van elke internationale orde en is ook vertrektrekpunt voor het boek van Vergerio. Onder het huidige internationale humanitaire recht is dit recht in wezen beperkt tot soevereine staten. Algemeen wordt aangenomen dat deze bepaling voortkomt uit de ideeën van de laat-zestiende-eeuwse jurist Alberico Gentili. Claire Vergerio betoogt dat dit verhaal een mythe is, verzonnen aan het eind van de 19e eeuw door een groep prominente internationale juristen die het hedendaagse oorlogsrecht hebben opgesteld. Deze juristen herinterpreteerden Gentili's geschriften over oorlog na eeuwen van marginale belangstelling, en deze heropleving was nauw verweven met een project om van de moderne soevereine staat dé actor in het internationale recht te maken. Door het ontstaan en de verspreiding van dit verhaal bloot te leggen, roept Vergerio op tot een diepgaande herwaardering van wanneer en met welke gevolgen oorlog het exclusieve voorrecht van soevereine staten werd.

'Tijdloos en actueel artikel tegelijkertijd’

Politicoloog Kathleen Brown won de Rudolf Wildenmann-prijs van het European Consortium for Political Research (ECPR) voor haar paper “IMF survival instincts: risk exposure and the design of loan programs.” De Rudolf Wildenmann-prijs wordt sinds 2001 uitgereikt voor een uitmuntend artikel van een beginnend onderzoeker. Het European Consortium for Political Research omschreef Browns werk als een 'tijdloos en actueel artikel tegelijkertijd'.

IMF: eigen financiële zekerheid eerst

Kathleen presenteerde haar paper ‘IMF survival instincts: risk exposure and the design of loan programs’ tijdens de ECRP-workshop Resourcing International Organisations in april 2023. Zij onderzoekt hoe het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beslist over het verlenen van kredieten aan regeringen in financiële nood. Hoe gul het IMF is en welke voorwaarden aan de leningen worden gesteld, blijkt afhankelijk van de mate waarin het IMF zelf wordt blootgesteld aan risico’s. Als er meer risicovolle leningen uitstaan, bijvoorbeeld, verstrekt het IMF kleinere leningen met strengere voorwaarden. Dit om zichzelf te beschermen. Het streven naar eigen veiligheid en de behoefte aan een kloppende boekhouding van deze internationale organisatie heeft dus directe gevolgen voor staten en andere organisaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.