Universiteit Leiden

nl en

Interview in Zwitserland met Christa Tobler over de betrekkingen tussen Zwitserland en de EU

Op 16 december 2023 publiceerde de Zwitserse federale regering informatie over de volgende stappen in de relatie met de EU.

Enerzijds gaat het om een document met de naam 'Common Understanding', waarin de resultaten van verkennende gesprekken tussen de EU en Zwitserland worden uiteengezet, en anderzijds om de verdere procedure met het oog op een nieuw onderhandelingsmandaat van de Zwitserse federale regering op basis van dit document. De achtergrond hiervan is het reeds lang bestaande streven om belangrijke bestaande overeenkomsten op een nieuwe institutionele leest te schoeien. In mei 2021 heeft de Zwitserse federale regering de toen lopende onderhandelingen hierover afgebroken. Het doel is nu om het proces opnieuw op te starten en tegelijkertijd een groter pakket overeenkomsten af te sluiten, waaronder nieuwe. Over beide wordt zeer controversieel gediscussieerd op politiek niveau in Zwitserland. Een van de gevoelige punten is de onkostenregeling in de detacheringswetgeving van de EU, die volgens Christa Tobler in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. 

Zwitsers zondagnieuws (Sonntagszeitung), 17 december 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.