Universiteit Leiden

nl en

De PolSci Boekenplank: uitgebrachte boeken in 2023

Het einde van het jaar betekent vaak terugblikken met lijstjes, overzichten en verhalen. Dit laat zich mooi combineren in een lijst van alle boeken die diverse politicologen van de Universiteit Leiden dit jaar hebben uitgebracht. Op boekengebied hebben deze wetenschappers namelijk zeker niet stilgezeten. Er is een unieke collectie ontstaan aan verhalen, ervaringen en onderzoek, die een indruk geven van welke onderwerpen er zoal leven binnen het Instituut Politieke Wetenschap.

Book cover The Politics of Immigration Beyond Liberal States

The Politics of Immigration Beyond Liberal States

Door Katharina Natter

Immigratie vormt een fundamentele uitdaging voor de natiestaat en is een belangrijke politieke prioriteit voor regeringen wereldwijd. De kennis over het immigratiebeleid blijft echter grotendeels beperkt tot liberale staten in het Noorden. In dit boek vergelijkt Katharina Natter op basis van uitgebreid veldwerk en archiefonderzoek het immigratiebeleid in het autoritaire Marokko en het democratiserende Tunesië. Door deze analyse bevordert Natter de theorievorming over immigratie buiten de liberale staat en laat ze zien hoe immigratiepolitiek – of hoe een staat omgaat met 'de ander' – waardevolle inzichten kan bieden in de werking van politieke regimes.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

 

Cover Het grafiekenboek

Het grafiekenboek

Door Jelke Bethlehem

Grafieken kom je overal tegen: in de krant, op televisie, in wetenschappelijke publicaties en overheidsrapporten. Een goede grafiek is een krachtig instrument om de boodschap in gegevens naar boven te halen. Maar er zijn ook veel slecht ontworpen grafieken die je makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten.

Dit boek helpt je het kaf van het koren te scheiden. In Het grafiekenboek geeft Jelke Bethlehem veel voorbeelden van slechte grafieken, afkomstig uit allerlei publicaties. Voor al deze grafieken presenteert hij verbeterde versies. Niet alleen leer je zo grafieken van anderen kritischer te bekijken, maar je kunt straks ook zelf betere grafieken maken.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Book cover European Union Governance and Policy-Making

European Union Governance and Policy-Making, Second Edition: A Canadian Perspective

Redactie: Amy Verdun, Achim Hurrelmann and Emmanuel Brunet-Jailly

European Union Governance and Policy-Making behandelt de politiek van de Europese Unie, speciaal voor studenten. Het boek is expliciet geschreven voor studenten aan universiteiten in Canada of andere niet-EU-landen en bouwt voort op hun academische achtergrond. De hoofdstukken behandelen het politieke en juridische systeem van de EU, theorieën over Europese integratie, kernbeleid van de EU zoals de interne markt, de eenheidsmunt, migratiebeleid, uitbreiding van de EU en dringende kwesties voor de verdere ontwikkeling van de Europese integratie.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

 

Book cover The Picnic

The Picnic

Door Matthew Longo

In augustus 1989 organiseerde een groep Hongaarse activisten een picknick op de grens van Hongarije en Oostenrijk. Maar dit was geen gewone picknick; het vond plaats op de gevaarlijke gemilitariseerde grens die bekend staat als het IJzeren Gordijn. De pan-Europese picknick vormde het toneel voor de grootste grensbreuk in de Koude Oorlog. Honderden staken over van het communistische oosten naar de langverwachte vrijheid van het westen. Op basis van tientallen originele interviews — met Hongaarse activisten en grenswachten, Oost-Duitse vluchtelingen, de geheime Stasi-politie en de laatste communistische premier van Hongarije — vertelt Matthew Longo een aangrijpend en onthullend verhaal over de ontrafeling van het IJzeren Gordijn en de geboorte van een nieuwe wereldorde.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

 

Civilian Protective Agency in Violent Settings: A Comparative Perspective

Civilian Protective Agency in Violent Settings: A Comparative Perspective

Redactie:  Juan Masullo Jimenez, Jana Krause, Emily Paddon Rhoads, Jennifer Welsh

Terwijl ze aan verschillende vormen van geweld worden blootgesteld, hebben individuen en gemeenschappen innovatieve — en soms contra-intuïtieve — manieren gevonden om zichzelf en anderen te beschermen. Dit boek wil de studie van civilian agency en de beschermende dimensie daarvan in verschillende gewelddadige omgevingen tot een systematisch en uniform onderzoeksveld maken. Het brengt onderzoekers uit verschillende sociale wetenschappen samen om de beschermende rol van burgers te bestuderen in verschillende gewelddadige omgevingen, waaronder burgeroorlog, genocide, geweld tussen gemeenschappen en georganiseerde misdaad, en op verschillende geografische locaties, van Syrië tot Mozambique, Sri Lanka tot Mexico, Irak tot Colombia en West-Europa.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

 

Book cover The Exclusion of Immigrants from Welfare Programs

The Exclusion of Immigrants from Welfare Programs: Cross-National Analysis and Contemporary Developments

Redactie: Edward Koning

Met de toename van internationale migratie en het recente politieke klimaat rondom immigratie, is het relevanter dan ooit om de politiek en het beleid rond de toegang van immigranten tot sociale programma's te begrijpen. Dit boek vult deze leemte door gebruik te maken van een nieuwe en originele maatstaf, de Immigrant Exclusion from Social Programs Index (IESPI), die vijfentwintig indicatoren bevat met betrekking tot de toegang van immigranten tot zeven verschillende sociale programma's, voor tweeëntwintig landen, op vier tijdstippen. 

Dit boek presenteert een transnationale index om systematische vergelijkingen tussen landen te vergemakkelijken en aan te moedigen. Het verschaft inzichten en gegevens waarmee onderzoekers vragen kunnen onderzoeken zoals de mate waarin landen immigranten opnemen of uitsluiten bij het ontwikkelen van overheidsbeleid, waarom sommige landen meer uitsluiten dan andere en wat de toekomstige gevolgen van deze uitsluiting zouden kunnen zijn.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Book cover Migration Politics across the World

Migration Politics across the World

Redactie: Katharina Natter and Hélène Thiollet

Dit boek is een doorbraak in de wetenschap over de politiek van migratie. Het boek brengt diepgaande casestudies uit Argentinië, Tunesië, Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Australië, de Filippijnen, China en Saoedi-Arabië samen om de complexe wisselwerking tussen migratiepolitiek en de bredere dynamiek van regimeverandering, staatsvorming en natiestaatideologie te laten zien. In tegenstelling tot de conventionele wijsheid, wordt onthuld dat politieke stelsels — of ze nu liberaal of niet-liberaal, democratisch of autoritair zijn — niet rigide migratiepolitiek dicteren. In plaats daarvan produceren migratiepolitiek en politieke regimes elkaar.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

 

Cover Peilingen in de Praktijk

Peilingen in de Praktijk

Door Jelke Bethlehem

Dit boekje gaat over peilingen. Een peiling is een vorm van onderzoek waarbij je gegevens verzamelt door het stellen van vragen aan een grote groep mensen. Dat doe je om meer te weten te komen over hun gedrag of mening. Het voorleggen van een reeks vragen aan een grote groep kan veel tijd en geld kosten. Daarom werken onderzoekers vaak met een steekproef uit een groep. De vraag is dan wel wat je kunt doen met de gegevens uit de steekproef. Kun je daarmee iets zinnigs zeggen over de groep als geheel? Ja, dat kan, maar dan moet je die steekproef correct hebben getrokken. Het moet een aselecte steekproef zijn. Dit boekje legt uit hoe je dat moet doen.

Peilingen in de Praktijk is onderdeel van de Zebra-reeks. Deze reels reeks laat leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo kennismaken met onderwerpen uit de wiskunde die buiten het standaard curriculum vallen, maar wel zeer de moeite waard zijn. 

Klik hier voor meer informatie over het boek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.