Universiteit Leiden

nl en

Wereldwijde problemen, lokale acties: Leidse onderzoekers zorgen voor meer bewustwording over milieuvraagstukken

In 2021 hebben Thijs Bosker en Paul Behrens – hoofddocenten Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden – financiering ontvangen van het Leids Universiteits Fonds en de Gratama Stichting om tastbare en praktische oefeningen te ontwikkelen die mensen helpen om milieuproblemen vanuit een lokaal perspectief aan te pakken. Nu, twee jaar later, hebben ze een gratis online cursus gecreëerd en meer dan 1000 studenten bereikt door hun materiaal in bestaande cursussen op te nemen. In dit interview vertellen ze ons over de resultaten tot nu toe en wat er nog komen gaat.

Wat is het doel van dit initiatief?

Docenten willen vaak met hun leerlingen praten over uitdagingen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, maar hebben niet de tijd of het vertrouwen dat zij genoeg weten over duurzaamheid om het in hun lessen te integreren. Ons project is erop gericht het voor docenten makkelijk te maken om onderwerpen op het gebied van duurzaamheid op te nemen in hun introductiecursussen.  

Waarom is dit belangrijk?

Het nieuws staat bol van milieucrisissen: recordhoge temperaturen, tropische ontbossing, bosbranden, watertekorten en plastic soep. De problemen waar we voor staan zijn overweldigend en zelfs ontmoedigend. Bij velen, vooral onder jongeren, heerst een gevoel van verslagenheid en angst. 

Toch vinden er op lokaal niveau veranderingen plaats. Lokale gemeenschappen zijn vaak in staat om gedeelde hulpbronnen op de lange termijn duurzaam te beheren. Het is van vitaal belang dat de samenleving de stap zet van 'probleem' naar 'actie'. Door lokale acties te ontwerpen, kunnen we mensen zeggenschap en eigenaarschap geven over milieukwesties, zodat ze zich gesterkt voelen om een verschil te maken. 

Hoe komt het initiatief tot leven?

We ontwikkelen een set leermiddelen om studenten en docenten mondiger te maken en op te leiden. Leerlingen ondernemen lokaal actie voor een duurzaamheidskwestie en koppelen dit vervolgens aan concepten in verschillende vakgebieden. Leerlingen ruimen bijvoorbeeld plasticafval op, krijgen achtergrondinformatie over waarom dit een milieuprobleem is en koppelen dit aan Pyschologie (framing) of Recht (internationale verdragen). De acties tot nu toe omvatten een inventarisatie van de biodiversiteit, een plastic opruiming en klimaatgesprekken.

 

Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden tijdens een schoonmaakactie op het strand ter gelegenheid van de lancering van de MOOC van Thijs Bosker en Paul Behrens. Foto: Lidia E. Lewczuk.

Welke impact hebben jullie tot nu toe gehad?

We hebben onze lokale acties in verschillende cursussen opgenomen, waarmee we meer dan 1000 studenten hebben bereikt. De feedback was erg positief! Studenten waren enthousiast om iets hands-on te doen en om dit vervolgens te koppelen aan inhoud tijdens seminars. 

We hebben ook samengewerkt met deskundigen om verbanden te leggen tussen milieukwesties en belangrijke concepten binnen de eerstejaars studies die gewoonlijk aan universiteiten worden gegeven. Onderzoekers van internationaal recht, psychologie, mediastudies en communicatiewetenschappen werden uitgenodigd om samen te werken aan de productie van gemakkelijk toegankelijk materiaal. 

Als basis voor dit werk hebben we de achtergrondvideo's gebruikt die we hebben gemaakt voor een Massive Open Online Course: The Great Sustainability Transition (gemaakt met de hulp van Leiden Learning & Innovation Centre en beschikbaar op FutureLearn en Coursera). Deze MOOC behandelt de belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen waar de wereld voor staat en biedt de wetenschap achter deze uitdagingen. De MOOC is al gevolgd door duizenden studenten wereldwijd. 

Great Sustainability Transition: Global Challenges and Local Actions

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Wat is de volgende stap?

Onze volgende stap is het lanceren van modulaire lesplannen in samenwerking met experts uit verschillende disciplines. Docenten krijgen lesmodules, achtergrondvideo's en praktische oefeningen, zodat drukbezette docenten duurzaamheid gemakkelijk kunnen integreren in hun eigen vakgebied. Deze zullen vrij beschikbaar worden gesteld aan docenten wereldwijd, zodat het voor hen zo makkelijk mogelijk wordt om duurzaamheidsonderwerpen op te nemen in hun cursussen.  

Meer weten?

Neem dan contact op met Thijs Bosker and Paul Behrens voor informatie over het Local Actions project en Tanja de Bie voor informatie over de MOOC's van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.