Universiteit Leiden

nl en

Wel honderd ideeën in minor Living Education Lab

Studenten presenteerden de prototypes van educatieve tools die ze maakten in de eerste tien weken van de nieuwe minor Living Education Lab. We vroegen twee studenten en een docent naar hun eerste ervaringen in deze minor.

Samenwerking tussen Leiden, Delft en Rotterdam

Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en TUDelft organiseren gezamenlijk deze minor. Studenten van verschillende bachelors van deze drie universiteiten nemen deel, van Psychologie tot Milieukunde.

Konrad Barbers (student Computer Science and Engineering aan de TU Delft) en Shifa Diani Satrio (student Psychologie aan de Universiteit Leiden) volgden de eerste editie van deze minor. Konrad waardeerde de kennisdeling vanuit verschillende achtergronden in zijn groep: 'Iedereen had iets interessants bij te dragen.'

Volgens Diani had de samenwerking echt meerwaarde. De psychologiestudenten waren bijvoorbeeld bezorgd over wat mensen van het product zouden vinden. De Delftse studenten hadden veel ideeën en kennis over hoe de ideeën te implementeren. ‘Mijn groepsgenoot die Milieukunde studeert kon er heel geod voor zorgen dat onze uiteindelijke ideeën en uitvoering simpel bleven, zelfs na een hectische brainstormsessie. Dus ook als je iets studeert dat niets met onderwijs of technologie te maken heeft, kun je een waardevolle vaardigheid inbrengen waarvan we allemaal kunnen leren.’

Design thinking

De studenten werkten in drie groepen, verdeeld op basis van hun interesses. In tien weken ontwikkelden ze een prototype voor een tool die je kunt inzetten voor een probleem in het onderwijs. Eerst koos de groep een probleem. Vervolgens probeerden ze dat op te lossen door middel van design thinking. Ze doorliepen de vijf stadia van design thinking:

  • Je inleven in het probleem (empathise)
  • Het probleem definiëren (define)
  • Ideeën verzamelen en besluiten wat je gaat doen (ideate)
  • Een prototype ontwikkelen (prototype)
  • En tenslotte het eindproduct testen en aanpassen (test).

Diani vond het op deze manier werken erg stimulerend: ‘Je moest met wel honderd ideeën komen.’

Weinig feedback en gebrek aan motivatie

Studenten krijgen vaak te weinig feedback  en ervaren te weinig ‘agency’ (handelingsmogelijkheden) bij het leren. Een mooie casus voor de groep van Konrad. Ze ontwierpen een platform waarop studenten zelf vragen kunnen maken voor elkaar, ze beantwoorden en daarop feedback geven. De docent heeft daar ook voordeel van. Omdat studenten zelf vragen verzinnen, hoeft de docent dat niet te doen, wat dan weer de werkdruk vermindert.

Gebrek aan motivatie blijkt het meest voorkomende probleem. Dat kwam naar voren uit een enquête die de groep van Diani afnam bij studenten. Maar hoe kun je individuele motivatie vergroten? Een manier is om het leren meer sociaal te maken. De groep maakte een tool waarin studenten samen een vraag beantwoorden. Eerst werkt ieder voor zichzelf om vervolgens als groep samen te besluiten wat het antwoord moet zijn.

Heel leuk en stimulerend

Konrad: ‘Ik heb veel plezier gehad; door het werken in een kleine groep leer je elkaar goed kennen, en leer je van elkaar.’ Diani: 'Als je interesse hebt in technologie of onderwijs is deze minor geschikt voor jou. De groep stimuleert je en ik leerde om beter te communiceren.’ Konrad en Diani raden andere studenten zeker aan om deze minor te volgen.

Problemen uit de echte wereld

Lysanne Post (ICLON), docent in de minor, vertelt dat studenten in het tweede deel van de minor aan de slag gaan met echte casussen. Ze kiezen uit casussen die mensen uit het onderwijs of onderwijsonderzoek inbrengen. Zo is er een onderzoek bij het ICLON waar een chatbot is ontwikkeld om met een meisje uit de Romeinse tijd te ‘praten’.  Hoe zorg je ervoor dat leerlingen met deze chatbot betere vragen gaan stellen? En hoe kunnen leraren dit goed in hun onderwijs inbedden?

Lysanne heeft samen met docenten uit Delft en Rotterdam de minor bedacht en ontwikkeld. ‘Naast de docenten hebben we ook gastsprekers. Vanuit het ICLON en Delft zijn dat promovendi. Vanuit Rotterdam komen er gastsprekers uit de praktijk met voorbeelden van design thinking.’

Minor Living Education Lab

Deze minor combineert de domeinen design thinking en leren en doceren met technologie met interdisciplinair groepswerk. De minor is bedoeld voor studenten die

  • Geïnteresseerd zijn in onderwijs en digitale technologie en willen ervaren hoe het is om een real-life probleem op te lossen in een multidisciplinaire groep van studenten en onderwijsprofessionals;
  • Een kijkje willen nemen achter de schermen van het hoger en middelbaar onderwijs;
  • Geïnteresseerd zijn in de impact van onderwijstechnologieën.

Deze minor kwam tot stand door een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomsten in maart

In Leiden, Delft of Rotterdam (online)

Data en locaties
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.