Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Rijpma spreekt over anti-mensensmokkelwetgeving in Milaan

Op 2 november 2023 sprak Jorrit Rijpma op een workshop die werd georganiseerd door de Universiteit van Milan over een prejudiciële vraag van een Italiaanse rechter.

In de Kinshasa-zaak, wil de Italiaanse rechter weten van het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg of de EU wetgeving tegen irreguliere migratie ('the Facilitators’ Package') en de Italiaanse implementatiewetgeving in strijd is met het EU Handvest van de grondrechten. De rechter vraagt met name of het feit dat de wet geen verplichte uitzondering kent op het strafbaar stellen van hulp bij illegale grensoverschrijding voor humanitaire doeleinden onevenredig is.

Academici, advocaten en gerechtssecretarissen bespraken de verschillende juridische aspecten van de vraag, vanuit het oogpunt van nationaal straf- en staatsrecht, als ook Europees recht.

Meer informatie

Een impressie van de workshop en het programma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.