Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe publicatie ERC StG Safe & Sound: Veiligheid en Exoskeletten

We zijn trots om een baanbrekend onderzoek aan te kondigen naar cruciale aspecten van veiligheid en verantwoordelijkheid op het gebied van robots voor persoonlijke verzorging, waarbij we ons expliciet richten op gerobotiseerde exoskeletten voor de onderste ledematen.

Het onderzoek analyseert en classificeert rigoureus de hiaten en inconsistenties in de regelgeving van ISO 13482:2014, die de ‘’Veiligheidseisen voor robots voor persoonlijke verzorging’’ beschrijft. Het onderzoek richt zich specifiek op gerobotiseerde exoskeletten voor de onderste ledematen die worden gebruikt bij alledaagse activiteiten. Hoewel ISO 13482:2014 een belangrijke mijlpaal is in de regulering van draagbare robots, laten de onderzoeksresultaten zien dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan veiligheidskwesties. Deze tekortkoming leidt tot een algemene veronachtzaming van kritieke juridische, ethische en sociale overwegingen bij het ontwerpen van robots, wat kan resulteren in systemen die eindgebruikers onbedoeld schade kunnen toebrengen.

Ondanks deze vastgestelde beperkingen en belemmeringen voor de ontwikkeling van veilige technologieën, ontbreekt een uitgebreide beoordeling van de manier waarop de norm de ontwikkeling van exoskeletten regelt en of deze moeten worden verbeterd in het licht van ethische, juridische en maatschappelijke overwegingen.

Om de cruciale leemte op te vullen, wordt in dit onderzoeksverslag een overzicht gegeven van relevante verbeterpunten binnen ISO 13482:2014, op basis van ethische en maatschappelijke overwegingen. De bevindingen worden op een toegankelijke manier gepresenteerd, vergezeld van concrete aanbevelingen om besluitvormers te helpen bij het aanpakken van de tekortkoming van de norm.

Highlights

  • Beleid en wetgeving voor robots in de gezondheidszorg is versnipperd en dekt de problemen ongelijkmatig.
  • ISO 13482:2014 schiet tekort als het gaat om de veiligheid van persoonlijke verzorging
  • Aspecten zoals gender, geslacht en leeftijd zijn van grote invloed op de veiligheid van de interactie tussen mens en robot.
  • Onvolledige standaardrichtlijnen en belemmeren ontwikkelaars bij het maken van veilige robots.

Het artikel

U vindt het artikel via deze link.

Auteurs

Het onderzoek is geschreven door Eduard Fosch-Villaronga, Carlos José Calleja, en Hadassah Drukarchverbonden aan
eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met Diego Torricelli, werkzaam bij de Spaanse Onderzoeksraad (CSIC) in Spanje.

Eduard Fosch-Villaronga, Hadassah Drukarch en Carlos José Calleja

ERC StG Safe & Sound

ERC StG Safe & Sound heeft de ambitie om de beleidscyclus te verbinden met data gegenereerd in robot testzones ter ondersteuning van evidence-based beleidsvorming voor robottechnologieën. Meer weten? Bekijk de website van het project

Funding

Dit project is deels gefinancierd door het Safe and Sound project, een project dat subsidie ontvangt van het Horizon-ERC programma van de Europese Unie, subsidieovereenkomst nr. 101076929 Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of de European Research Council. Noch de Europese Unie, noch de subsidie verlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Dit project heeft ook financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, via een open oproep die is gepubliceerd en uitgevoerd in het kader van Project EUROBENCH (subsidieovereenkomst nr. 779963)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.