Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe HR-pilot 'ROG' richt zich op een teamgeoriënteerde aanpak

In samenwerking met de centrale afdeling HRM van Universiteit Leiden start de sectie Gezondheids-, Medische- en Neuropsychologie een nieuwe HR-pilot. Voor alle collega’s wordt een vereenvoudigd en vernieuwd Resultaat- en Ontwikkelgesprek (ROG) geïntroduceerd.

Over de pilot

Om meer perspectieven op de ontwikkeling van een medewerker te integreren, zal 360 graden feedback onderdeel zijn van het ROG. December 2023 zijn de eerste evaluaties van de pilot te verwachten.

In navolging van het strategisch plan van de universiteit raakt dit nieuwe ROG aan veel verschillende ambities, maar biedt het vooral ruimte voor het erkennen en waarderen van talent en voor verdere ontwikkeling. Met ‘Erkennen en Waarderen’ als één van de speerpunten ligt de focus bovendien meer op (team)samenwerking in plaats van op het individu.

Wat is anders

In het nieuwe ROG staan ​​(team)dialoog, welzijn en ontwikkeling centraal. Het gaat meer om vooruit kijken dan om achteruit kijken, waarbij samenwerking en persoonlijke ontwikkeling meer centraal staan ​​dan alleen resultaat.

Het ROG bestaat uit twee delen: (i het interviewverslag, waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke ontwikkeling en teambijdrage van de medewerker; en (ii) het jaarverslag, waarbij de nadruk ligt op wat eerder is afgesproken en wordt gereflecteerd op het eigen functioneren.

Hanneke Hulst, projectleider:

“Binnen onze sectie is 'Erkennen en Waarderen' en de cultuurverandering die daarmee gepaard gaat, het onderwerp geweest van meerdere dialoogsessies die we sinds het najaar van 2021 hebben gehouden.

Eén van de onderwerpen was de rol van teamwetenschap. Als je in een team functioneert, betekent dit automatisch werken met meerdere mensen. Naast een beoordeling door één manager kan het nuttig zijn om de perspectieven van meerdere collega's mee te nemen.

In één van de sessies stelden we voor dat om teamwetenschap ten volle te kunnen waarderen, 360 graden feedback een nuttig instrument zou kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk om verschillende perspectieven te verkrijgen op de teamprestaties van mensen.

We zijn erg blij dat we deel uitmaken van de erkende pilotprojecten rond het ROG. 

Wat betekent de pilot voor het instituut?
Ons instituut staat voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs. Teamwerk is de sleutel. Omdat dit bij meerdere instituten binnen de universiteit het geval is, kunnen de resultaten van deze pilot hopelijk de weg vrijmaken om teamprestaties op te nemen als één van de kerncomponenten van het ROG.

De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in de afwegingen voor de universitaire werkwijze. Zowel de ontwikkeling van de pilot als de universitaire uitrol worden ondersteund met input van andere faculteiten.

Wij zijn blij dat onze faculteit met deze nieuwe procedure mag gaan experimenteren. Wij zien het als een goede stap richting het verwezenlijken van de ambitie van ‘Erkenning en Waarderen’ en een nog betere werkomgeving voor iedereen die bij Universiteit Leiden werkt.”

Planning

In september 2023 wordt de hele sectie getraind in het geven en ontvangen van feedback. Dit is essentieel voor 360 graden feedback en we willen dat alle betrokkenen de vaardigheden hebben om op een goede manier feedback te geven.

Aansluitend is er een training voor leidinggevenden over het voeren van een betekenisvol gesprek, waarbij teamwerk een belangrijk aandachtspunt is.

Begin november zal het ROG 'nieuwe stijl' plaatsvinden. Begin december zijn de eerste evaluaties te verwachten.

Meer weten over 'Erkennen en Waarderen'? Op 2 november is het  Academia in Motion Festival  bij Leiden Universiteit.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.