Universiteit Leiden

nl en

Hanne Cuyckens en Daan Weggemans benoemd tot Teaching Fellow

Elk jaar worden vier fellows geselecteerd uit voordrachten voor de Leiden Teachers’ Academy. Dit jaar zijn twee docenten van FGGA gekozen. Hanne Cuyckens en Daan Weggemans zijn per 1 september 2023 benoemd tot Teaching Fellow en lid van de Leiden Teachers’ Academy (LTA).

De commissie ziet in Hanne en Daan sterke kandidaten met ambitieuze en innovatieve projecten die ook heel relevant zijn voor andere faculteiten. De docenten krijgen als Teaching Fellow niet alleen blijk van erkenning van hun prestaties als docent, maar ook de mogelijkheid van verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing. Ze krijgen ieder een subsidie van € 25.000 voor het uitvoeren van onderwijsvernieuwingsprojecten.  

De LTA wil de kwaliteiten van onze beste docenten zichtbaar maken, verder ontwikkelen en universiteitsbreed benutten. De LTA bestaat uit 25 Teaching Fellows. Zij zetten zich actief in voor onderwijsvernieuwing, delen hun ervaringen en zoeken naar samenwerking met andere docenten binnen en buiten hun eigen discipline.  

Hanne Cuyckens

Hanne Cuyckens - Education with impact: the SDGs at the centre of curriculum design

‘Universiteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Het onderwijs speelt daarin ook een cruciale rol. Twee vragen staan centraal in mijn project: hoe kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) gebruikt worden om in kaart te brengen wat we al doen op het gebied van duurzaamheid? En in welke mate kunnen ze ook gebruikt worden als hulpmiddel voor verdere curriculumontwikkeling? Daarnaast ben ik erg blij dat ik de mogelijkheid krijg om binnen de LTA bij te dragen aan onderwijsvernieuwing in het algemeen.’   

Daan Weggemans

Daan Weggemans - Teachers in motion: when academic education is your job

‘Het is geweldig om de komende jaren als lid van LTA te kunnen werken aan onderwijsinnovatie binnen een volop ontwikkelende universiteit! Het denken over docenten en hun professionele ontwikkeling is hier een voorbeeld van. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij in staat zijn zo goed mogelijk onderwijs te geven en tegelijkertijd bijdragen aan het waarmaken van hun carrière ambities? Om deze vragen te beantwoorden ga ik op zoek naar ervaringen binnen en buiten de Universiteit Leiden.’ 

Lees hier meer over de Leiden Teachers’ Academy. 

Education with impact: the SDGs at the centre of curriculum design

Dr. Hanne Cuyckens - Onderwijsdirecteur bij het Leiden University College (LUC) en universitair docent International Law 

Terwijl sommige universiteiten de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties beginnen te gebruiken om de inhoud van hun programma's in kaart te brengen, is Hanne Cuyckens van plan om een stap verder te gaan en de SDG's te gebruiken als hulpmiddel voor het curriculumontwerp. Het interdisciplinaire programma rond mondiale uitdagingen dat het Leiden University College (LUC) aanbiedt is de perfecte testcase om te beoordelen of de SDG's gebruikt kunnen worden om een samenhangend verhaal te bieden en om studenten te helpen bij het structureren van hun kennis en leertraject rond de SDG's.  

Cuyckens en het Faculteitsbestuur verwachten dat de uitkomst van dit project ook zeer waardevol zal zijn voor andere opleidingen. Uiteindelijk sluit dit project heel goed aan bij de ambitie van de Universiteit Leiden om een leidende rol te spelen in de transitie naar een duurzame toekomst, door middel van een geïntegreerde aanpak die ook veel gebruik maakt van de kennis die voortkomt uit het onderwijs. Cuyckens is bovendien bijzonder goed geplaatst om dit project uit te voeren, aangezien zij de huidige onderwijs- en programmadirecteur van LUC is. 

Teachers in motion: when academic education is your job

Daan Weggemans - Opleidingsdirecteur van de BSc Security Studies en onderzoeker bij het Institute for Security and Global Affairs

Het project van Weggemans over de ontwikkeling van de docentfunctie binnen de hedendaagse universiteit. De Jonge Akademie riep dit jaar uit als het jaar van ‘Iedereen professor’, waarin zij pleit om de hiërarchie binnen de universiteit te beperken en ook UD’s en UHD’s meer rechten te geven. Maar hoe zit het met de docenten die niet zijn gepromoveerd? Wat kan de universiteit voor hun loopbaan betekenen?  

De afgelopen jaren heeft de Universiteit Leiden een belangrijke en mooie stap gemaakt om docenten zonder PhD een vast contract aan te bieden. Dit geeft hen zekerheid en vertrouwen. Dit is echter geen eindpunt van beleid, maar een begin. Hoe kunnen we docenten binnen de universiteit een uitdagende werkomgeving bieden? Kunnen we als universiteit bijdragen aan hun carrièremogelijkheden binnen of buiten de wetenschap?  

Dit zijn belangrijke vragen waar we verder over moeten nadenken. In zijn project wil Daan Weggemans best-practices verzamelen en ideeën ontwikkelen over docenten binnen de universiteit. Dit is van belang voor zowel het welzijn van een grote groep (vaak jonge) docenten, maar ook voor het onderwijs in den brede omdat het gaat om mensen met mooie ideeën over onderwijs. Zij staan vaak dicht bij de studenten en spelen een belangrijke rol door de onderwijscurricula heen. Zo zorgen zij voor coherentie en toegankelijkheid binnen onderwijsprogramma’s. Het idee is dan ook dat een universiteit die goed is voor haar docenten, de kwaliteit van haar onderwijs beter kan waarborgen. De centrale vraag in dit project is dan ook hoe dit het beste kan worden aangepakt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.