Universiteit Leiden

nl en

Dario Fazzi wordt bijzonder hoogleraar: 'We leven in een tijd van enorme ecologische uitdagingen'

Historicus Dario Fazzi is de nieuwe bijzonder hoogleraar aan het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS), een strategische partner van de Faculteit Geesteswetenschappen. Hij begint op 1 september en zal zijn nieuwe functie combineren met zijn huidige docentschap bij het Instituut voor Geschiedenis.

Dario Fazzi
Dario Fazzi

De leerstoel Transatlantic Environmental History is gevestigd in Middelburg, de thuisbasis van het RIAS. 'Dit is de best denkbare locatie', aldus Fazzi. 'Het is de beste plek voor het onderzoek dat ik wil doen. In dit onderzoek staat het ontstaan van historische belangstelling voor kwesties rondom water centraal. Nederland - en Zeeland in het bijzonder – heeft namelijk altijd een bijzondere relatie met water gehad', aldus Fazzi. Bovendien zal het belang van water in de toekomst alleen maar toenemen. 'De belangrijkste milieu- en ecologische uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan, hebben te maken met water, van zeespiegelstijging tot waterschaarste. In de afgelopen decennia hebben we de consolidatie van technopolitieke benaderingen van waterbeheer gezien, en voor nu hoop ik dat het discours over waterrechtvaardigheid en waterrechten ook ingang zal vinden in het vocabulaire van de geesteswetenschappen.’

Aanjager van onderzoek

Fazzi wil dit doel bereiken door het RIAS te positioneren als een van de hotspots in continentaal Europa op het gebied van de historische studie van milieuvraagstukken. Fazzi streeft er vooral naar om het onderzoek naar 'blauwe geschiedenis' te bevorderen: de studie van de relatie tussen water - in al zijn verschijningsvormen - en de ontwikkeling van culturen, samenlevingen en menselijke interacties. 'Het is belangrijk dat historici gaan nadenken over de gevolgen van blauwe geschiedenis als een uitnodiging om de focus van ons historisch onderzoek weg te leiden van landgerelateerde perspectieven. Om dit te bevorderen, wil ik optreden als facilitator en wil ik iedereen helpen die geïnteresseerd is in het onderzoeken van watergerelateerde ecologische en milieukwesties vanuit een historisch perspectief,’ legt hij uit.

Daarnaast zullen Fazzi's inspanningen ook gericht blijven op de vraag hoe de bezorgdheid over het lot van mariene milieus de huidige trans-Atlantische betrekkingen heeft beïnvloed. 'Ik wil aan het licht brengen welke invloed de bijzondere, westerse benadering van waterhuishouding en waterproblematiek heeft gehad op de uitwisseling tussen politieke elites en intellectuelen, de verspreiding van solidariteitsnetwerken en de institutionalisering van een breder milieubeheer.

Bewustwording door onderwijs

Naast de uitoefening van zijn nieuwe taken in verband met de leerstoel zal Fazzi les blijven geven aan studenten van de Universiteit Leiden over onderwerpen die betrekking hebben op de rol van de Verenigde Staten op het milieu wereldwijd. Hij is ervan overtuigd dat onderwijs een cruciaal onderdeel is in de strijd tegen klimaatverandering. ‘Er zijn mensen die deze transformatie nog steeds onderschatten of ontkennen, omdat ze zich onvoldoende bewust zijn van de kern van problematiek,' legt Fazzi uit. ’We moeten jonge mensen leren dat we in onze toekomst moeten investeren door voor onze planeet te zorgen.’

Om dat bewustzijn te vergroten, zet Fazzi zich in voor onderwijsinnovatie. Een van zijn speerpunten is het bevorderen van virtuele uitwisselingen met studenten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, zoals hij het afgelopen jaar heeft gedaan. ‘Mijn studenten vonden dat erg leuk. Ze vonden vooral de interculturele uitwisseling leuk en het feit dat ze lokale ecologische problemen konden onderzoeken - allemaal gerelateerd aan deltamilieus - vanuit een transnationaal gezichtspunt,’ zegt Fazzi. ’Het is een geweldige manier om ecologische bedreigingen te onderzoeken en het nodigt studenten uit om in de huid van iemand anders te kruipen en zo hun eigen positie in de wereld beter te begrijpen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.