Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappers Universiteit Leiden in Commissie Vrede en Veiligheid

De Leidse wetenschappers Frans Osinga en Anna Marhold zijn door huidig demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, benoemd voor de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is het onafhankelijke adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.

Oekraïne en Turkije

Zo bracht de AIV op verzoek van de Tweede Kamer een spoedadvies uit over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor het Nederlandse en Europese buitenlandbeleid. Ook kwam de raad met een advies over de geopolitieke rol van Turkije. Turkije is een NAVO-bondgenoot en heeft een belangrijke rol in het Europese migratiebeleid. Tegelijkertijd kent het land een verslechtering van de mensenrechtensituatie.

De adviesraad richt zich op strategische dilemma’s en op de agendering van nieuwe thema’s met het oog op de langere termijn. Juist in deze tijd van snel veranderende internationale machtsverhoudingen, ingrijpende effecten van globalisering en verstrekkende technologische ontwikkelingen bestaat er behoefte aan gedegen analyses.

Vrede en Veiligheid

De Commissie Vrede en Veiligheid van de AIV bereidt specifiek adviezen voor over actuele internationale veiligheidsvraagstukken, de krijgsmacht, de trans-Atlantische verhoudingen en het Europese veiligheidsbeleid.

De benoemingen van Osinga en Marhold gaan in vanaf september en zijn voor een periode van vier jaar.

Frans Osinga is oorlogsexpert en hoogleraar War Studies bij het Institute of Security and Global Affairs van de Faculty of Governance and Global Affairs. Van 2010 tot begin 2023 was hij hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie waar hij leiding gaf aan onderzoek en de bachelor en master programma's op het gebied van strategische studies. Eerder vervulde de luchtmachter Osinga functies op het Instituut Defensie Leergangen en het Instituut Clingendael en de NAVO. Hij is tevens Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Anna Marhold is internationaal jurist en Slavist en als universitair docent verbonden aan het Grotius Centre for International Legal Studies bij de Rechtenfaculteit. Haar expertise is internationaal economisch recht en ligt op het snijvlak van energiezekerheid, handelsbelangen en nationale veiligheid. Marhold promoveerde aan het European University Institute te Florence (EUI) en was eerder EU-US Fullbright Scholar aan NYU School of Law. Zij is tevens verbonden aan Vermont Law School in de VS, waar ze vergelijkend Europees energierecht doceert. Tevens geeft ze regelmatig gastcolleges aan het Instituut Clingendael.

Afbeelding: Pixabay.com / RobVanDerMeijden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.