Universiteit Leiden

nl en

Draag bij aan een boek over de Amerikaanse Presidentsverkiezingen van 2024!

Begin volgend jaar gaat het verkiezingscircus in de VS weer van start. Naar verwachting zullen Biden en Trump het opnieuw tegen elkaar opnemen. Daarbij zien we sinds 2000 de strijd, die per staat wordt gevoerd, verschuiven naar een juridische strijd over vragen als: wie mag en kan er stemmen? Welke stemmen worden geteld?

Een voorbeeld van zo'n ontwikkeling is een uitspraak van een rechter in Georgia in 2022, waarin werd besloten om het verbod te handhaven op het geven van voedsel en water aan kiezers tijdens het stemmen. Dit soort ontwikkelingen in swingstates hebben een enorme invloed op de verkiezingsprocessen en de rechten van kiezers en daarmee de uitslag.

Alumnus Joost Kramer (rechten, 1998-2003) is op het moment bezig met het schrijven van een boek over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. Het boek legt uit hoe deze verkiezingen werken en heeft een politiek-juridische invalshoek met een focus op die lokale 'spelregels' in enkele swingstates en de rol van de Supreme Court daarin.

Gastauteurs gezocht

Als alumnus met interesse in het gebied van geschiedenis, politiek, North American Studies, recht of gerelateerde disciplines, wil hij u graag uitnodigen om bij te dragen als gastauteur. Juridische kennis is niet vereist, met name een nieuwsgierige ‘journalistieke houding’ is gewenst.

De bijdrages van de in totaal zes gastauteurs zouden bestaan uit het (deels gezamenlijk) analyseren en beschrijven van de gevolgen van recente uitspraken en wetgeving op het verkiezingsproces (zoals het hierboven genoemde voorbeeld uit Georgia).

In het boek komen verder onder andere aan de orde:

  • De rol van de Supreme Court en andere rechterlijke instanties in het verkiezingsproces.
  • Juridische uitdagingen met betrekking tot het stemrecht en de toegang tot de stembus.
  • De rol van politieke partijen en belangengroepen bij het beïnvloeden van de spelregels.
  • De strijd om eerlijke verkiezingen: verkiezingsintegriteit en mogelijke hervormingen.
  • Het effect van gerrymandering en districtsherverdeling op de verkiezingsuitslagen.
Alumnus Joost Kramer

Interesse om bij te dragen?

Tezamen met de andere gastauteurs verdiepen wij ons in de diverse voorbeelden en ontwikkelingen, nodigen wij experts (uit Nederland en de VS) uit voor aanvullende scholing en doen daar per staat of thematisch verslag van in het boek.

We kijken uit naar uw bijdrage aan dit boek dat een waardevolle bijdrage zal leveren aan het begrip van de Amerikaanse politiek.

Als u geïnteresseerd bent om bij te dragen aan dit project, is een kort bericht voldoende aan: Joost Kramer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.