Universiteit Leiden

nl en

Elfde Europalezing: Tamara Ćapeta over de rol van de EU Advocaat Generaal

Op 8 juni vond in het Teldersauditorium van het Academiegebouw de jaarlijkse Europalezing van het Europa Instituut plaats. Erespreker was Tamara Ćapeta, Advocaat Generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. In haar lezing ging zij in op de rol van advocaat-generaal in de zeventig jaar van het bestaan van het Hof. Daarmee kreeg het publiek een bijzondere kijk op het werk van de advocaat generaal door de ogen van een lid van het Hof zelf.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Tamara Ćapeta is de eerste Kroatische advocaat-generaal, benoemd in 2021. Daarvoor was zij professor aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Zagreb, waar zij een sleutelrol speelde bij de oprichting van de Afdeling Europees Recht. Ze was medeoprichter en hoofdredacteur van het eerste Engelstalige tijdschrift over EU recht en beleid in Kroatië.

In haar lezing, besprak Tamara Ćapeta aspecten van het werk van advocaten-generaal die vaak onderbelicht blijven. Zo onderstreepte zij de “speciale relatie” tussen advocaten-generaal en de academische wereld, die bijdraagt aan het intellectuele debat en de ontwikkeling van het Unierecht. Ze onderstreepte de fundamentele rol van advocaten-generaal in de ondersteuning van het werk van de rechters van het Hof, ook al verschillen advocaten-generaal onderling soms van inzicht over de precieze invulling van die taak. Tamara Ćapeta besloot haar verhaal met een oproep onderzoek te blijven doen naar de rol van de advocaat-generaal, omdat het recht gevormd wordt door degenen die het interpreteren.

De Europalezing vond voor het eerst plaats in 2013. Zij wordt jaarlijks georganiseerd door het Europa Instituut van de Leidse Rechtenfaculteit. De lezing biedt een platform aan denkers, academici en politici om hun visie op vragen van Europese integratie te delen met de academische gemeenschap en een breder publiek. Meer informatie over de Europalezingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.