Universiteit Leiden

nl en

Meer weten over wereldproblemen en -oplossingen? Deze conferentie biedt je die kans

Tussen 7 en 9 juni vindt in Den Haag de jaarlijkse conferentie plaats van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges (GTGC). Waarom je moet komen? ‘De problemen in de wereld raken ons allemaal. Deze conferentie kijkt naar planetair beleid’, zegt programmatrekker Jan Aart Scholte.

Hoe kunnen veranderingen op mondiaal niveau (zoals op gebied van klimaat, economie en technologie) het beste worden aangepakt op bestuurlijk niveau? Dat is de centrale vraag van de jaarlijkse GTGC-conferentie, die dit jaar tussen 7 en 9 juni plaatsvindt in Den Haag. De (Engelstalige) conferentie is toegankelijk voor iedereen, van wetenschapper tot een breed algemeen publiek. Hoogleraar Jan Aart Scholte benoemt waarom deze conferentie interessant is voor burgers, beleidsmakers én onderzoekers.

Jan Aart Scholte

Deze conferentie denkt planetair

‘Beleid en mondiale problemen raken ons allemaal’, zegt Jan Aart Scholte. ‘Maar vaak blijft de nationale politiek gericht op een kleinschalig niveau, met korte termijnbeleid. Ons onderzoekveld en deze conferentie kijkt naar beleid met mondiale effecten, en op de lange termijn. Wij zeggen: denk planetair, ver buiten je eigen landsgrenzen. Ben je geïnteresseerd in de vraagstukken van deze tijd, bijvoorbeeld op gebied van klimaat en migratie, dan kun je tijdens deze conferentie veel inzichten opdoen. Mensen hebben vaak de kans niet om meer te weten te komen over wereldproblemen en over mogelijke oplossingen. Deze conferentie biedt die kans.’

Bestuurders op internationaal niveau komen naar Den Haag

‘Van gemeentelijke vertegenwoordigers tot bestuurders op internationaal niveau: ze komen allemaal naar de GTGC-conferentie’, vertelt Scholte. ‘Zo zullen er tijdens de openingssessie over de toekomst van het multilateralisme vertegenwoordigers van de High Level Advisory Board van de Secretaris-Generaal van de VN aanwezig zijn. Dit orgaan publiceerde onlangs nog een nieuw beleidsrapport over effectief en inclusief mondiaal bestuur. Zij zullen in gesprek gaan met wetenschappers die hun eigen bevindingen publiceerden over wat er nodig is om mondiale bestuursorganen effectiever te maken. En ook in de andere rondetafelgesprekken zitten grote namen, waaronder politicoloog Tom Biersteker over de effectiviteit van sancties. Tijdens het gesprek over klimaat schuift het Havenbedrijf Rotterdam, vertegenwoordiging vanuit de Tweede Kamer en een afvaardiging op Europees niveau aan. Dat is interessant, want effectief beleid draait ook om een goede wisselwerking tussen plaatselijk, landelijk en internationaal niveau.’

Ook activisten doen mee

‘Wereldproblemen raken de burgers, en daarom willen we tijdens de conferentie ook aandacht hebben voor de burger. Tijdens de laatste rondetafelsessie, op vrijdag, gaan we in op lokale initiatieven in Den Haag. Vertegenwoordigers van grassroots movements zoals Shelter City, HIJAZ, Extinction Rebellion en Vers & Vrij praten met elkaar over het mobiliseren van de burger voor vraagstukken. Hoe gaan jullie met mensen om, hoe stimuleer je mensen om te praten over mondiale problemen? We gaan daarbij ook graag het gesprek met het brede publiek aan. Deze bijeenkomst vindt dan ook plaats in The Hague Humanity Hub, een plek waar veel Haagse burgerinitiatieven elkaar ontmoeten.’

Aanmelden? Meer weten? Kijk hier.

Over het programma Global Transformations and Governance Challenges

Voortdurende mondiale ontwikkelingen hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een gecoördineerde internationale aanpak van pandemieën, opwarming van de aarde en migratie. Of denk aan het belang om te profiteren van nieuwe technologieën en tegelijkertijd de mogelijke negatieve effecten ervan aan te pakken. Het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges onderzoekt hoe we dergelijke mondiale transformaties op een democratische, effectieve, eerlijke, vreedzame en duurzame manier kunnen aanpakken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.