Universiteit Leiden

nl en

Maar liefst 6 NWO beurzen voor Leidse politicologen

Onlangs is een nieuwe ronde van de NWO XS beurzen toegekend. Deze beurs wordt uitgereikt aan onderzoekers met kleine, risicovolle, vernieuwende of veelbelovende onderzoeksprojecten door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In deze ronde van de zogenoemde Open Competitie XS vielen maar liefst zes onderzoekers van het Instituut Politieke Wetenschap in de prijzen.

Over de SGW Open Competitie van NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. De NWO organiseert diverse competities binnen verschillende domeinen. Hiervan is de SGW Open Competitie XS voor kleinere onderzoeksprojecten binnen het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het gaat hierbij het om beurzen van maximaal 50.000 euro. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor aanstelling van nieuw personeel of voor onkosten rondom het onderzoek.

Zes beurzen voor Leidse politicologen

Maar liefst zes wetenschappers van het Instituut Politieke Wetenschap kregen een beurs toegewezen voor hun onderzoek. Hieronder volgt een overzicht met alle betreffende onderzoekers en een korte beschrijving van hun onderzoeksproject.

Trapped in a stereotype with EU: The impact of cultural stereotypes in European border and police cooperation (TRAPS)

Adina Akbik

Culturele stereotypen zijn alomtegenwoordig in het bestuur van de Europese Unie (EU), waardoor conflicten ontstaan tussen nationale regeringen en anti-Europese sentimenten bij kiezers worden aangewakkerd. Maar terwijl stereotypen in politieke retoriek en de media al zijn bestudeerd, weten we weinig over hoe zij het gedrag van ambtenaren beïnvloeden. Door vignetexperimenten verkent TRAPS de uitvoerbaarheid van onderzoek naar culturele stereotypen in de EU. Het project is het eerste in zijn soort omdat het stereotypen bestudeert onder street-level ambtenaren die werkzaam zijn in de EU-grens- en politiesamenwerking. De ambitie is om een originele onderzoeksagenda over culturele stereotypen in transnationale bureaucratieën te ontwikkelen.

International courts in an era of smartphones and social media – improving human rights accountability?

Gisela Hirschmann

Video’s op sociale media worden steeds vaker ingezet als belangrijk bewijs om daders van mensenrechtenschendingen ter verantwoording te roepen. Maar wat betekent de toename van dergelijk digitaal open-source bewijsmateriaal voor de kwaliteit van internationale verantwoording voor mensenrechtenschendingen? Maakt het de internationale gerechtshoven efficiënter, zoals velen veronderstellen? En wat kan er worden gedaan om de mogelijke nadelen en risico's te beperken, zoals deep fakes en impliciete vooroordelen in juridische uitspraken? Met behulp van innovatief experimenteel onderzoek zal dit project kunnen helpen vaststellen hoe daders van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, en genocide het meest effectief ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Social distance and foreign policy preferences: Why we help some but not others (SOCIAL).

Hilde van Meegdenburg

De initiële Nederlandse reacties op de oorlog tegen Oekraïne waren overweldigend affectief. Solidariteitsdemonstraties werden georganiseerd en Mark Rutte was snel in het toezeggen en zenden van anti-tank en luchtdoelraketten. Dit in tegenstelling tot conflicten in Irak, Syrië, en Yemen. SOCIAL introduceert Bogardus’ sociale-afstand theorie in de politicologie en bestudeert sociale afstand – de mate van sympathiek begrip tussen mensen – in relatie tot de buitenland-beleidsvoorkeuren van mensen. Via op vignetten gebaseerde enquêtes onderzoekt SOCIAL of de sociale afstand die Nederlanders tot de slachtoffers van conflicten ervaren hun bereidheid beïnvloedt om publieke middelen vrij te maken voor het verlenen van (militaire) steun.

When do women participate in politics? Studying networks of information and social pressure

Jonathan Phillips

Of vrouwen actief deelnemen aan de politiek, hangt ook af van hun sociale netwerk. Relaties brengen sociale druk met zich mee, die politieke participatie kan stimuleren of ontmoedigen. In dit onderzoek wordt experimenteel onderzocht onder welke voorwaarden vrouwen zich uitgenodigd voelen politiek actief te worden. Welke rol speelt informatie? Wanneer werkt sociale druk mobiliserend? De uitkomsten kunnen bijdragen aan een sterkere positie van vrouwen in onze democratie.

Populism Crisis Nexus

Vasiliki (Billy) Tsagkroni

Grote maatschappelijke crises verstoren organisatorische praktijken, bedreigen individuele en institutionele reputaties en vereisen snelle politieke reacties. Het identificeren en interpreteren van situaties die als crises kunnen worden ervaren, is echter een sociaal geconstrueerd proces. De bestaande literatuur laat zien dat populistische actoren crises benutten en uitbuiten voor politiek gewin, maar er is zeer weinig bekend over de manieren waarop zij crises construeren en instrumenteren. Het verkrijgen van deze kennis is cruciaal in het licht van de wereldwijde achteruitgang van de democratie en de opkomst van populistische en antidemocratische partijen over de hele wereld.

From Mimesis to Metaphor: Reconciling Nature and Humanity in the Age of Climate Crisis

Rebecca Ploof

De klimaatcrisis wordt vaak gezien als een product van menselijke hoogmoed en de wil om de natuur te domineren. Genoodzaakt de relatie tussen mens en natuur opnieuw te beschouwen, beweren veel politieke theoretici dat mensen niet speciaal zijn en pleiten voor nederigheid. Maar nederigheid is een onduidelijk concept dat politieke overheersing kan bewerkstelligen. Hoe kunnen mensen bescheiden omgaan met de natuur en toch vrij blijven? In dit project zal ik de geschiedenis van het politieke denken gebruiken om een nieuwe theorie over de mens-natuur relatie ontwikkelen die geschikt is voor de klimaatcrisis waarin de mensheid nederig maar vrij is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.