Universiteit Leiden

nl en

Misha Plagis wint de International Studies Association, Human Rights Section Best Paper

Misha Plagis, universitair docent aan het Grotius Centre of Public International Law, schreef samen met Dr. Nicole De Silva (Concordia Universiteit) een paper over NGO's, internationale rechtbanken en het verzet van staten tegen de verantwoordingsplicht inzake mensenrechten bij het Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en de Volkeren.

Wanneer niet-gouvernementele organisaties (NGOs) te maken krijgen met verzet van de staat tegen het afleggen van verantwoording in mensenrechten, hoe maken NGOs dan gebruik van internationale rechtbanken voor hun belangenbehartiging over mensenrechten? Gezien de overlappende fenomenen van krimpende burgerlijke ruimte binnen autoritaire, hybride en democratisch terugkrabbelende regimes, en het verzet van staten tegen internationale rechtbanken, navigeren NGOs door twee potentiële niveaus van verzet van staten tegen het afleggen van verantwoording over mensenrechten. Voortbouwend op de interdisciplinaire studie over juridische mobilisatie, ontwikkelen wij een geïntegreerd kader om te verklaren hoe de tactiek van staten om op twee niveaus (binnenlands en internationaal) terug te slaan de strategische procesvoering van NGOs bij internationale mensenrechtenhoven (IHRCs) kan bevorderen en ontmoedigen. De terugslagtactieken van staten kunnen de mogelijkheden, capaciteiten en doelstellingen van NGOs voor hun verdediging van mensenrechten beïnvloeden, en dus ook of en hoe zij strategische procesvoering bij IHRCs nastreven. De waarde van dit kader wordt toegelicht aan de hand van casestudies over de rechtszaken van NGOs tegen Tanzania bij het Afrikaanse Hof voor de Rechten van Mens en Volkeren, een onderbelichte IHRC. Op basis van een originele dataset, interviews en documentatie traceren we hoe de verschillende tegenwerkingstactieken van Tanzania van invloed waren op de vraag of en hoe NGOs procedeerden bij het Hof. Ons kader en onze analyse laten zien hoe het verzet van de staat tegen de verantwoordingsplicht inzake mensenrechten de mobilisatie van NGOs bij de IHRCs beïnvloedt en, daarmee samenhangend, de mogelijkheden van de IHRCs om invloed uit te oefenen.

Lijst van prijswinnaars 2023

Het artikel (open access)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.