Universiteit Leiden

nl en

Esteban Szmulewicz publiceert artikel over intergouvernementele relaties

Szmulewicz, promovendus bij de afdeling staats- en bestuursrecht, heeft een artikel geschreven over intergouvernementele betrekkingen (IGR) vanuit een multidisciplinair perspectief, waarbij zowel het recht in het geschrift als het recht in actie wordt bekeken, en zowel paradigmatische gevallen als vergelijkende perspectieven worden geanalyseerd.

Het artikel dat gepubliceerd is in Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism richt zich op de belangrijkste instituten, spelers en instrumenten waarmee IGR zich manifesteren en het maakt deel uit van het theoretisch kader van Szmulewicz’s onderzoek. Het artikel gaat ook in op hedendaagse problemen zoals de ervaringen en uitdagingen van de Covid-19 pandemie, de normatieve complexiteit die uitvoerende IGR oproepen voor de meerlagige democratie, de federale overwicht die kenmerkend is voor veel van de huidige ontwikkelingen, en de opname van lokale overheden en formeel niet-federale gevallen, zoals Italië en andere, in de agenda.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.