Universiteit Leiden

nl en

Esteban Szmulewicz over politieke fragmentatie en bestuurlijk tekort in Chili

Esteban Szmulewicz, PhD verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden en deskundige op het gebied van decentralisatie, gaf een online-presentatie aan de subcommissie Politiek Stelsel, Grondwetsherziening en Staatsvorm in Chili en rapporteerde dat 'centralisme een zeer ernstig probleem is voor de mensenrechten in Chili, vooral op territoriaal niveau, met inbegrip van de verschillen binnen de grootstedelijke regio’s, die zeer groot zijn'.

Het voorstel bevat in zijn algemene regels, positieve aspecten van erkenning van de beginselen van decentralisatie. 'Dat bestaat niet in de grondwet van 1980, en weinig grondwetten doen dat duidelijk. Hier zijn er, in twee of drie artikelen, verschillende belangrijke beginselen op het gebied van solidariteit, coördinatie, preferentiële vaststelling van bevoegdheden, die zowel voor de interpretatie van de wetgever als voor het Constitutionele Hof richtsnoeren geven.'

Meer informatie

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.