Universiteit Leiden

nl en

Demy Jongkind verzorgt webinar over de subsidietafel

Afgelopen donderdag 16 februari verzorgde Demy Jongkind, promovenda aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, een webinar over haar onderzoek naar de subsidietafel.

Bij een subsidietafel zitten diverse partijen met elkaar aan tafel en bespreken zij hoe ze het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor een bepaald doel (de subsidiepot) onderling willen verdelen. Het netwerk zit dus samen aan tafel! Een financieringsvorm die past in de huidige netwerksamenleving, maar waar ook vragen bij komen kijken. Wat is de rol van de tafeldeelnemers en hoe kom je aan tafel? En nog belangrijker: past deze financieringsvorm binnen het wettelijk kader van (onder andere titel 4.2 van) de Algemene wet bestuursrecht? In de lezing gaat Demy in op bovenstaande vragen en specifiek op de definitie van een subsidietafel, welke verschijningsvormen van de subsidietafel bestaan en welke aandachtspunten hierbij komen kijken. Praktijkvoorbeelden zijn regelmatig aangehaald gezien Demy met veel ambtenaren en tafeldeelnemers heeft gesproken voor haar onderzoek.

Het webinar vond plaats live vanuit de studio van de Provincie Zuid-Holland en werd gehost vanuit de Zuid-Holland Academie. Marije Hoogendoorn-Bruins Slot was de dagvoorzitter van het webinar.

Demy doet promotieonderzoek naar de netwerksubsidie. Daarnaast is Demy verbonden aan het project Financieren in Netwerken, het kennisplatform over publieke financiering van maatschappelijke projecten. Financieren in Netwerken is een samenwerking tussen de Provincie Gelderland, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Zuid-Holland, Leiden University, University of Amsterdam en Tilburg University.

Het webinar is via deze link terug te kijken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.