Universiteit Leiden

nl en

Lezingenserie Europa in de Praktijk gaat in april 2023 weer van start

Het Europa Instituut organiseert ook dit jaar de lezingenserie Europa in de Praktijk. Studenten krijgen de unieke mogelijkheid om in discussie te treden met eminente sprekers met jarenlange ervaring binnen Europa, in de meest uiteenlopende sectoren. We nodigen opnieuw tien gastdocenten uit: advocaten, politici, diplomaten, ambtenaren – mensen uit de praktijk die het klappen van de zweep kennen.

Tijdens de colleges komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Enkele voorbeelden zijn Europees asiel- en migratiebeleid, de rol van EU-mensenrechten en de invloed van Brexit op het vrije verkeer van diensten. Er wordt stilgestaan bij actuele vraagstukken, zoals de respons van de EU op de coronapandemie. Ook wordt ingegaan op vragen als: wat is nu eigenlijk de kracht van Europa? Waarom is Nederland lid van de EU en hoe verhoudt de Nederlandse regering zich tot de Unie?  

Deze collegereeks schetst een beeld van de juridische en praktische mogelijkheden die de Unie heeft om te reageren op uitdagingen in de wereld van vandaag. 

Het vak kan zowel als vrije Collegeserie worden gevolgd, en als keuzevak voor 5 ECTS. Meer informatie kun je hier vinden.

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier. Bij aanmelding dienen studenten een motivatiebrief te schrijven waarom ze het vak willen volgen. Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 maart 2023. Studenten ontvangen uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 een bevestiging van deelname aan het vak, gebaseerd op de motivatiebrief.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.