Universiteit Leiden

nl en

Kabinet neemt hoofdaanbeveling Commissie Boot over de ZZP-plannen niet over

Volgens Gerrard Boot sluiten de aanbevelingen van de Commissie Boot (Modelovereenkomsten) deels aan bij de plannen van minister Van Gennip. De minister werkt aan een rechtsvermoeden van werknemerschap onder een bepaald uurtarief en wil dat organisaties geen zzp’ers meer kunnen inzetten als werk ‘organisatorisch ingebed’ is.

Dat is min of meer wat de Commissie aanbeveelt. Maar de hoofdaanbeveling komt niet terug in de plannen, namelijk onderscheid maken tussen civiele en fiscale kwalificatie. Dat is volgens Boot een gemiste kans.
De minister schrijft dat de handhaving door de Belastingdienst waarschijnlijk een probleem wordt. Of iemand ingebed is in de organisatie, is bijvoorbeeld pas achteraf definitief vast te stellen. Om vooraf duidelijkheid te kunnen bieden, moet de fiscale beoordeling echt eenvoudiger zijn. De noodzaak is duidelijk: op dit moment wordt de fiscale regelgeving amper gehandhaafd. Dat is schadelijk voor de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de overheid. Bovendien zijn er kwetsbare werkenden die bescherming nodig hebben en die niet krijgen. Zij moeten eerst naar de rechter, maar slechts een enkeling zet die stap. Volgens mij is het een taak van de wetgever om te regelen dat zo’n kwetsbare groep beschermd is, aldus Boot in Zipcnomy.

Toch ziet de voormalig voorzitter van de Commissie Boot de ideeën ook als een goede stap in de richting van vernieuwing. “Ondernemerschap als criterium: we noemden het niet, maar bedoelden het wel.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.