Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden heeft 31% vrouwelijke hoogleraren

Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de Universiteit Leiden is gestegen tot 31,2%. Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2022 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). De Universiteit Leiden zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 26,7%.

De Universiteit Leiden is een van de in totaal drie Nederlandse universiteiten die de grens van 30% vrouwelijke hoogleraren is gepasseerd. Ten opzichte van vorig jaar steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten 1,0 procentpunt. Deze groei is het laagst in 5 jaar. Het zal nog tot 2041 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling is bereikt. Dit is een jaar later ten opzichte van de prognose van vorig jaar.

Streefcijfers

Universiteiten stelden streefcijfers op voor de periode 2020-2025 voor de te behalen percentages vrouwelijke hoogleraren. Het streefcijfer van Universiteit Leiden voor 2025 is 35%. De prognose is dat dit cijfer gehaald gaat worden. Uit de monitor blijkt dat 9 van de 14 universiteiten in het huidige tempo hun streefcijfer niet halen. Vorig jaar waren dat er nog 6.

Hoe hoger de functiecategorie, hoe lager het aandeel vrouwen

Uit de monitor blijkt dat hoe hoger de functiecategorie is, hoe minder vrouwen er werkzaam zijn. Van de afstudeerders aan de Nederlandse universiteiten is meer dan de helft vrouw (53,4%). Bij de promovendi en universitair docenten is 44,5% vrouw. Daarna daalt het percentage vrouwen naar 32,4% bij de universitair hoofddocenten 26,7% bij de hoogleraren.

Vrouwelijke wetenschappers: vaker een tijdelijk contract

In alle functiecategorieën hebben vrouwelijke wetenschappers vaker een tijdelijk contract dan hun mannelijke collega’s. Het verschil is met 4,4% bij de universitair docenten het grootst: 32,8% van de vrouwelijke universitair docenten heeft een tijdelijk contract tegenover 28,4% van de mannelijke universitair docenten.

Systematisch lager ingeschaald

Vrouwelijke wetenschappers hebben gemiddeld een net iets kleinere contractomvang dan hun mannelijke collega’s. Behalve de vrouwelijke hoogleraren, die hebben met 0,88 fte gemiddeld juist een grotere contractomvang dan de mannen met 0,85 fte. Wat betreft salaris zijn vrouwen gemiddeld systematisch lager ingeschaald dan hun mannelijke collega’s.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren spreekt in een persbericht haar zorgen uit over de tragere groei van het aandeel van vrouwelijke hoogleraren op universiteiten die de Monitor laat zien, en vragen de sector de focus op het behoud van vrouwelijke wetenschappelijk talent te hernieuwen.

Annetje Ottow: ‘We zijn blij dat we het als Universiteit Leiden relatief goed doen en we liggen op koers om de gestelde prognose te halen, maar we begrijpen uit de monitor dat het niet vanzelf gaat. We zullen ons blijvend inspannen voor gelijke kansen voor al onze medewerkers. Er is nog veel te winnen wat betreft de doorstroom van vrouwelijk talent onder studenten en jonge wetenschappers naar topfuncties.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.