Universiteit Leiden

nl en

Max van Duijn en Vasiliki Kosta treden toe tot De Jonge Akademie

De Leidse onderzoekers Max van Duijn (Leiden Institute of Advanced Computer Science) en Vasiliki Kosta (Rechtsgeleerdheid, Europa Instituut) treden volgend jaar toe tot De Jonge Akademie van de KNAW.

De Jonge Akademie is een platform van onderzoekers uit verschillende disciplines. Tijdens hun vijfjarige lidmaatschap maken leden zich sterk voor projecten op het gebied van wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, internationalisering en de relatie tussen wetenschap en samenleving. Van Duijn en Kosta worden op 28 maart officieel als lid geïnstalleerd. 

Max van Duijn

Max van Duijn

Van Duijn onderzoekt het menselijk vermogen om zich in anderen in te leven en de wereld voor te stellen vanuit het perspectief van anderen, ook wel ‘gedachtelezen’ of ‘Theory of Mind’ genoemd. Met een combinatie van technieken uit de taalkunde, narratologie, datawetenschappen en kunstmatige intelligentie analyseert hij hoe kinderen en volwassenen andermans perspectieven innemen en uitwerken in gesprekken, verhalen en andere vormen van taalgebruik. Hiermee verbindt hij de alfa-, gamma- en bètawetenschappen.

Binnen De Jonge Akademie wil Van Duijn zich inzetten voor een beter begrip van de samenhang tussen wetenschappen die traditioneel aan verschillende faculteiten worden gedoceerd. Om te beginnen wil hij een serie alfa-voor-bèta-colleges opzetten. Dit is in het verlengde van wat hij als docent al doet. Zo leest hij Kafka met masterstudenten Media Technology en analyseert hij science-fiction films met informaticastudenten.

Ook wil hij verhalenworkshops organiseren waarin mensen zelf verhalen vertellen en tegelijk meer te weten komen over de wetenschap van verhalen. Wat onderscheidt verhalen van andere vormen van taalgebruik? Hoe leren kinderen een verhaal vertellen? Waar zit precies de aantrekkingskracht van een avondje Netflix?

Vasiliki Kosta

Vasiliki Kosta

Universiteiten gedragen zich steeds meer als ondernemingen die concurreren op de markt, bestuurd worden als bedrijven en worden verondersteld politiek-economische belangen te dienen. Kosta onderzoekt hoe deze trend zich verhoudt tot het grondrecht van de EU op vrijheid van kunsten en wetenschappen, waartoe ook vrijheid van wetenschappelijk onderzoek en academische vrijheid behoren. Kosta wil met haar onderzoek de reikwijdte, de filosofische rechtvaardiging en de inhoud van dit grondrecht helderder maken. Ook onderzoekt ze in hoeverre concrete EU-wetten en Europees en nationaal beleid op dit gebied worden nageleefd. .

Binnen De Jonge Akademie wil Kosta zich inzetten voor het vergroten van de samenwerking tussen kunst en wetenschap. Dat wil ze onder andere doen door een samenwerking tussen De Jonge Akademie en de Academie der Kunsten. Ook wil zij werken aan het verbinden van Nederlandse en internationale onderzoeken. Daarnaast wil zij met haar expertise over academische vrijheid en de commercialisering van de academische wereld bijdragen aan relevante lopende en toekomstige initiatieven van De Jonge Akademie.

Naast Van Duijn en Kosta treden nog acht onderzoekers toe tot De Jonge Akademie. Bekijk het volledige overzicht van de nieuwe leden in een persbericht van de KNAW.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.