Universiteit Leiden

nl en

Grant toegekend aan COI-promovendi voor onderzoek naar politiek gevoelige zaken en vertrouwen in de rechter

COI-promovendi Eva Grosfeld (Universiteit Leiden) en Marlou Overheul (Universiteit Utrecht) hebben samen met Amarins Jansma, promovendus sociale psychologie (Universiteit Utrecht), de KLI seed money grant gewonnen voor onderzoek naar de invloed van politiek gevoelige zaken op publiek vertrouwen in de rechter.

Het Kurt Lewin Instituut, waar alle drie de promovendi lid zijn, is een opleidingscentrum dat als doel heeft om sociaal psychologisch onderzoek en toepassingen daarvan te versterken. Promovendi kunnen geld aanvragen voor innovatief onderzoek dat buiten hun promotieonderzoek plaatsvindt om samenwerkingen tussen jonge onderzoekers van verschillende universiteiten te stimuleren.

Eva, Marlou en Amarins hebben de KLI seed money grant gewonnen met hun voorstel ‘Too controversial for the court? How politically sensitive cases affect public trust in judges’. In dit interdisciplinaire onderzoek gaan zij onderzoeken hoe politiek gevoelige zaken, en specifiek de presentatie daarvan in de media (bijvoorbeeld als ‘activistisch’), publiek vertrouwen in de rechter kan beïnvloeden.

Het onderzoek is zeer nieuw en relevant aangezien rechters steeds vaker gevraagd wordt om een oordeel te vellen in zaken die politiek gevoelig zijn. Dit kan mogelijk van invloed zijn op vertrouwen van burgers in juridische autoriteiten, terwijl juist dit vertrouwen noodzakelijk is voor effectieve geschilbeslechting in politiek gevoelige zaken. In de juridische literatuur wordt al langer gesuggereerd dat er een negatief verband is tussen het vertrouwen in de rechtspraak en politiek gevoelige zaken, maar dit is nooit eerder empirisch onderzocht.

Het empirische onderzoek dat Eva, Marlou en Amarins voorstellen zal dit verband onderzoeken. Dit kan bijdragen aan zowel fundamentele sociaal psychologische vraagstukken over vertrouwen als normatieve, juridische discussies over de rol van de rechter.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.