Universiteit Leiden

nl en

Nieuwscheckers wint de Mr. K. J. Cathprijs en bedankt Donald Trump

Nieuwscheckers, een team van journalistieke factcheckers van de Universiteit Leiden, ontving tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september de Mr. K.J. Cathprijs. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan medewerkers of studenten die een positieve bijdrage leveren aan de naam van de universiteit.

Martijn Ridderbos, vice-voorzitter van het College van Bestuur, overhandigde de prijs. ‘Het werk van de Nieuwscheckers is een ode aan de waarde van de wetenschap – het waardevrij produceren en verifiëren van kennis – en geeft goed aan op welke wijze wij als Universiteit Leiden de samenleving willen en kunnen dienen. Wetenschappers, maar ook politici en beleidsmakers kunnen hun werk immers alleen maar doen als zij zich kunnen baseren op kennis en op gecheckte feiten’, aldus Ridderbos.

Nieuwscheckers is het factcheckproject van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media, dat gecoördineerd wordt door nieuwsexperts Peter Burger en Alexander Pleijter.

Het project helpt het publiek om (online) nieuws en informatie op waarde te schatten. ‘Dat doen we door twijfelachtige beweringen van publieke figuren (zoals politici) en (nieuws)media te factchecken, maar ook door het publiek aan te leren hoe zelf kritisch naar berichten te kijken. Zo proberen we de kwaliteit van het publieke debat te verbeteren.’

Daarnaast maakt Nieuwscheckers studenten Journalistiek en Nieuwe Media (Universiteit Leiden) bekend met factcheckmethoden en -tools, zodat zij als toekomstige journalisten informatie kunnen evalueren en verifiëren.

Opgetogen nieuwsexperts

Nieuwsexperts Peter Burger en Alexander Pleijter namen namens het team van Nieuwscheckers opgetogen de prijs van 2.500 euro in ontvangst. Gekscherend bedankten zij Donald Trump, die hen jaren geleden aanzette om de waarheid van uitspraken van politici te onderzoeken.  

Nieuwscheckers ontvangt de Mr. K.J. Cathprijs.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.