Universiteit Leiden

nl en

Publish Your Reviews: een initiatief om peer review opener te maken

Publish Your Reviews is een initiatief dat peer reviewers aanmoedigt om hun reviews te delen en om bij te dragen aan open science en transparante vormen van wetenschappelijk publiceren.

Op 7 juli is Publish Your Reviews gelanceerd, een initiatief dat peer reviewers aanmoedigt om hun reviews online te publiceren en te linken aan de preprint versie van een artikel. Publish Your Reviews is een initiatief van ASAPbio, een non-profit organisatie die innovatieve open vormen van wetenschappelijk publiceren promoot. Het initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ludo Waltman, hoogleraar Kwantitatief Wetenschapsonderzoek bij het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van Universiteit Leiden.

Publish Your Reviews nodigt alle onderzoekers die willen bijdragen aan een opener dialoog rondom gepubliceerd onderzoek uit om de volgende belofte te ondertekenen:

Wanneer een tijdschrift mij vraagt om een artikel dat beschikbaar is als preprint te beoordelen, zal ik mijn review online publiceren en aan de preprint linken. Ik zal ervoor zorgen dat de gepubliceerde versie van mijn review niet de naam van het tijdschrift bevat en ook geen aanbeveling voor publicatie of andere vertrouwelijke informatie.

Voordelen van het publiceren van reviews

Het online publiceren van reviews, gekoppeld aan preprints, biedt lezers van preprints meer context, wat hen helpt om de sterktes en zwaktes van een studie te herkennen. Ook maakt dit het hergebruik van reviews mogelijk, wat de werkdruk voor tijdschriftredacteuren en reviewers vermindert. Daarnaast bevordert het een cultuur van open wetenschappelijk debat. Tenslotte draagt het publiceren van reviews bij aan de zichtbaarheid van het werk van reviewers en daarmee hopelijk ook aan meer erkenning voor dit belangrijke werk.

Waltman voegt hieraan toe: “Ik ben steeds kritischer geworden over het traditionele systeem van gesloten pre-publicatie peer review dat door veel tijdschriften wordt gehanteerd. Het bijdragen aan deze vorm van peer review voelt niet echt als een goede manier om je tijd als onderzoeker te besteden. Om hier wat aan te doen, heb ik besloten om het Publish Your Reviews initiatief op te zetten.” Waltman draagt nog altijd bij aan peer review voor tijdschriften, maar afgelopen jaar is hij begonnen zijn reviews te publiceren en te linken aan de preprint versie van een artikel.

Meedoen met het initiatief

Het bevorderen van open wetenschap is een belangrijke ambitie van Universiteit Leiden: “Om onze inzet voor open wetenschap goed zichtbaar te maken, nodig ik alle onderzoekers van onze universiteit uit om de Publish Your Reviews belofte te ondertekenen. Het is goed om te zien dat de eerste reacties van collega’s in de Open Science Community Leiden heel positief zijn.”

Meer informatie over Publish Your Reviews zal worden gegeven in een Zoom bijeenkomst die op 19 juli om 18 uur door ASAPbio wordt georganiseerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om zich te registreren om deze bijeenkomst bij te wonen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.