Universiteit Leiden

nl en

Bart Krans spreekt op internationaal seminar in Bergen (Noorwegen)

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht Bart Krans heeft tijdens een internationaal seminar, dat in juni plaatsvond in Bergen (Noorwegen), gesproken over ‘procedural agreements and ex officio application of EU law’. De resultaten van dit seminar zullen in 2023 in een boek verschijnen.

Bart Krans

De deelnemers aan het seminar ‘Contractualisation of Civil litigation’ bespraken verschillende aspecten van contractuele afspraken in verband met van gerechtelijke procedures in civiele zaken. In hoeverre kunnen partijen overeenkomen om af te wijken van de reguliere regels van burgerlijk procesrecht door het aangaan van overeenkomsten over bijvoorbeeld de bevoegde rechter, elementen van bewijsrecht en verdeling van proceskosten?

Op het seminar kwamen onder meer de volgende vragen aan de orde: wat zijn de voor- en nadelen van procedurele overeenkomsten? En onder welke omstandigheden moet de rechter controle uitoefenen op de overeenkomst en wat moet de reikwijdte en intensiteit van de controle zijn?

Lees hier meer over het congres.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.