Universiteit Leiden

nl en

Feestrede Jan Vleggeert: 'Een burgerperspectief op belangenverstrengeling'

Toen hoogleraar Belastingrecht Jan Vleggeert op 30 oktober 2020 zijn oratie uitsprak in het Academiegebouw, mochten daar vanwege de coronaregels maar dertig mensen bij zijn. Op 10 juni 2022 kreeg Vleggeert daarom de gelegenheid om een rede te houden voor een veel groter gezelschap.

Jan Vleggeert tijdens zijn feestrede

In zijn feestrede borduurde Vleggeert voort op zijn oratie met de titel ‘Over onafhankelijkheid, de verschraling van het fiscale debat en wat we daaraan kunnen doen’. Daarin signaleerde de hoogleraar dat veel wetenschappers die zich bezig houden met belastingrecht, daarnaast een aanstelling hebben bij een commercieel belastingadvieskantoor. Het lijkt er volgens hem sterk op dat de combinatie van verschillende petten de onafhankelijke wetenschapsbeoefening kan belemmeren.

Vleggeert begon zijn feestrede met een uitleg waar de titel van de rede vandaan komt. 'Deze feestrede heeft als titel ‘Een burgerperspectief op belangenverstrengeling’. De term “burgerperspectief” heb ik geleend van de onlangs overleden Brenninkmeijer. Tijdens een conferentie die in Leiden op 24 september van het vorig jaar is gehouden naar aanleiding van mijn oratie, merkte hij op dat het bij het burgerperspectief gaat om zogenoemde “ervaren integriteit”. Brenninkmeijer bedoelde hiermee dat het de burger niet zozeer om de regels is te doen. Ik citeer: “het enkele feit dat aan de toepasselijke regels is voldaan, overtuigt de samenleving niet. Het gaat erom of de burger ook daadwerkelijk ervaart dat de regels worden nageleefd.”'

In de rede gaat Vleggeert daarom in op de vraag hoe fiscale wetenschappers de schijn van belangenverstrengeling kunnen vermijden. Eén van de oplossingen om belangenverstrengeling te mitigeren, is meer transparantie. Vleggeert stelt daarom voor om auteurs een ‘conflict of interest statement’ onder hun publicaties te laten opnemen. Bovendien wil hij dat medewerkers op hun universitaire profielpagina en onder hun publicaties volledige transparantie over sponsoring betrachten.

Lees de gehele feestrede van Jan Vleggeert hier terug (pdf) of bekijk de integrale feestrede hieronder:

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.