Universiteit Leiden

nl en

Wouter Kalf benoemd tot onderwijsdirecteur Instituut voor Wijsbegeerte

Wouter Kalf is benoemd tot onderwijsdirecteur van het Instituut voor Wijsbegeerte. Hij is per 1 januari begonnen aan zijn nieuwe taak.

Wouter Kalf

Kalf is altijd geïnteresseerd geweest in onderwijs. ‘Ik vind onderwijs leuk en belangrijk, dus ik heb in mijn carrière altijd actief gezocht naar onderwijsmogelijkheden, zowel binnen als buiten de filosofie. Zo heb ik voor faculteiten geneeskunde en tandheelkunde gewerkt, maar ook voor engineering in Engeland. Daar gaf ik vooral ethiekcolleges. Dat heb ik altijd als heel leuk en plezierig ervaren.’

Goede aanstellingen voor tijdelijke docenten

Als onderwijsdirecteur gaat Kalf zich voornamelijk bezighouden met de verdeling van de docenten over de verschillende vakken en modules die het instituut aanbiedt. ‘Het belangrijkste probleem op dit moment is dat de overheid wil dat mensen gemakkelijker aan een vaste aanstelling komen. Wij kunnen een gedeelte van onze vakken inderdaad bestaffen met vaste medewerkers, maar we moeten ook mensen aannemen in tijdelijke dienst. Ik ga mijn best doen om hen een zo mooi mogelijke aanstelling te geven.’

Dat betekent dat docenten als het aan Kalf ligt een zo groot en langdurig mogelijk contract krijgen, maar ook dat het onderwijs zo wordt ingericht dat zij waar mogelijk worden betrokken bij het instituut. ‘Ik merk dat we de vakken van tijdelijke docenten nu vaak plannen op middagen dat er ook onderzoeksseminars zijn. Eigenlijk wil je dat ook een tijdelijke docent naar een seminar kan komen, als daar bijvoorbeeld iemand spreekt die heel relevant is voor het onderzoek van die docent. En niet dat diegene dan een eerstejaarsvak moet geven, terwijl in de kamer ernaast de grote hoogleraar staat te oreren van wie diegene wil leren.’

Meedenken over de toekomst

Of Kalf zelf het onderwijs niet gaat missen, nu zijn taken als onderwijsdirecteur minimaal de helft van zijn week in beslag gaan nemen? ‘Natuurlijk. Ik vind onderwijs geven ontzettend leuk en ik heb met pijn in het hart moeten kiezen welke vakken ik niet meer zelf doe. Het is zo mooi om heel duidelijk uit te leggen wat het centrale probleem in een bepaald vakgebied is, wat de verschillende oplossingen daarbij zijn en daarna studenten tools te geven om een van die oplossingen zelf verder uit te werken. Tegelijkertijd ben ik geïnteresseerd in de bestuurswijze van de universiteit en vind ik het altijd leuk om naast onderzoek en onderwijs meer administratieve taken te doen. In deze functie kan ik echt meedenken over waar we als instituut heen willen met het onderwijs.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.