Universiteit Leiden

nl en

Demy Jongkind lid van VNG Adviescommissie Gemeenterecht

Per januari 2022 is Demy Jongkind, promovenda aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, lid van de VNG Adviescommissie Gemeenterecht.

De VNG Adviescommissie Gemeenterecht is in 2007 opgericht om het bureau van de VNG vanuit de lokale praktijk adviezen te geven over het juridische werkterrein. De Adviescommissie is een voortzetting van de toenmalige bestuurlijke commissie Juridische Zaken, die deel uitmaakte van de governance van de VNG. In eerste instantie bestond de Adviescommissie vooral uit gemeentejuristen. Later kwamen daar vertegenwoordigers uit de wetenschap en relevante organisaties bij. Het doel van de Adviescommissie is de belangen van de gemeenten te behartigen door informatie-uitwisseling over actuele ontwikkelingen, kennisbevordering door advisering bij de ontwikkeling van handreikingen en advisering over wetgevingsvoorstellen en modelverordeningen. De Adviescommissie wil graag een verbindende platformfunctie bieden tussen gemeenten, rijk en kenniscentra. De VNG streeft naar het toekomstgericht verstevigen van de juridische functie en de juridische kwaliteit binnen gemeenten: wat heeft de gemeente in juridisch opzicht nodig voor krachtig lokaal bestuur?

Demy zal zich in dit kader onder andere bezig houden met subsidierechtelijke vraagstukken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.