Universiteit Leiden

nl en

Maaike Kempes benoemd op nieuwe leerstoel Forensische Neuropedagogiek

Maaike Kempes is per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Neuropedagogiek. De leerstoel is ingesteld door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en gevestigd bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Maaike Kempes is tevens werkzaam als Hoofd Wetenschap en Opleidingen aan het NIFP.

Maaike Kempes
Maaike Kempes

Leeropdracht

De leerstoel Forensische Neuropedagogiek beoogt zowel de integratie van nieuwe neurowetenschappelijke kennis in forensische diagnostiek en zorg in (jeugd)detentie als het opleiden van professionals voor dit specifieke werkveld een impuls te geven. Kan neurowetenschappelijke kennis forensische gedragsdeskundigen helpen om een beter diagnostisch profiel samen te stellen van (jeugd)delinquenten die de gerechtelijke macht helpt bij het inzetten van interventies om het delictgedrag te reguleren en risico's te verminderen? Hoe kan deze nieuwe kennis worden geïntegreerd in forensische diagnostiek en zorg? Dat zijn vragen waar Maaike Kempes de komende jaren mee aan de slag gaat.

Deze leerstoel betekent een verrijking van het onderzoek naar gedragsproblemen en delinquentie dat plaatsvindt bij het instituut Pedagogische Wetenschappen. Bovendien sluit de leerstoel naadloos aan bij het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid.

Over het NIFP

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie biedt kennis en ervaring op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie. Het instituut houdt zich bezig met pro Justitia rapportage en de lichamelijke en psychische zorg voor mensen in justitiële inrichtingen. Het NIFP heeft ook een wetenschappelijke afdeling, waar onderzoek gedaan wordt op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Lees meer over het NIFP ››

Over Maaike Kempes

Maaike studeerde biologie aan de Universiteit Leiden met medische biologie en politiek bestuur en natuurwetenschappen als specialisaties. Zij promoveerde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie op het onderscheid tussen reactieve en proactieve agressie bij kinderen met disruptieve gedragsstoornissen. Als postdoctoraal onderzoeker gaf zij daarna een aantal jaar les bij de faculteiten Ontwikkelingspsychologie en Gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht en deed zij onderzoek naar agressief gedrag en conflictmanagement in kinderen en apen. Daarna werkte zij bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum waar zij het onderzoek naar de effectiviteit van de PIJ-maatregel coördineerde. Sinds 2012 was Maaike werkzaam bij het NIFP als senioronderzoeker bij de afdeling Wetenschap en Opleidingen. Sinds 2018 is zij hoofd van deze afdeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.