Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Rijpma juridisch expert aangaande Schengen voor het Europees Economisch en Sociaal Comité

Op 20 oktober 2021 heeft de voltallige vergadering van het Europees Economisch en Sociaal Comité een advies uitgebracht ten aanzien van de voorgestelde EU-strategie voor het Schengengebied.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) schaart zich achter de nieuwe EU-strategie voor de toekomst van het Schengengebied dat is voorgesteld door de Europese Commissie, maar onderstreept tegelijkertijd de bescherming van fundamentele rechten bij het beheer van de buitengrenzen.

Volgens de rapporteur van het advies, Ionuţ Sibian, worden de Europese Commissie en de Europese Grens- en Kustwacht opgeroepen om de zorgelijke kwesties rondom fundamentele rechten te monitoren en te verhelpen, alsook onverwijld maatregelen te nemen naar aanleiding van rapporten aangaande schendingen van fundamentele rechten.

Jorrit Rijpma was betrokken bij het opstellen van het advies als juridisch expert.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.