Universiteit Leiden

nl en

Demy Jongkind spreekt op ‘Dag van de tafels’ in Breda

Op zaterdag 13 november was in Breda de ‘Dag van de thematafels’. Tijdens deze middag gingen leden uit de gemeenteraad en partners aan tafel met elkaar in overleg hoe ze de thematafel kunnen optimaliseren. Demy Jongkind, promovenda aan de afdeling Staats- en bestuursrecht, was hiervoor uitgenodigd om een lezing te geven.

Breda maakt al enige jaren gebruik van een zogenoemde thematafel. Dit is een constructie waarbij partners (veelal maatschappelijke organisaties) bij elkaar om de tafel gaan zitten om met elkaar een bepaald subsidiebedrag onderling te verdelen. Een constructie die helemaal past in de netwerksamenleving, maar waarover ook (juridische) vragen zijn hoe dit nu het best kan worden vormgegeven.

Demy Jongkind was uitgenodigd om tijdens deze middag een lezing te geven over haar onderzoek, het financieren in netwerken (hyperlink https://www.financiereninnetwerken.nl)  en welke juridische aandachtspunten er zijn als met zo een subsidieconstructie wordt gewerkt. Demy doet op dit moment onderzoek naar de netwerksubsidie, een subsidievorm waarbij aan de subsidieverstrekkende en/of subsidieontvangende kant meerdere partijen bij een maatschappelijk project zijn betrokken, waarbij samenwerking een belangrijk uitgangspunt is. De thematafel/subsidietafel vormt een onderdeel van het onderzoek naar de netwerksubsidie.

Na de lezing gingen partijen met elkaar in gesprek in verschillende groepen om het proces aan tafel te bespreken. Met een opkomst van bijna 40 man was het een leerzame middag waarbij veel is gebrainstormd hoe de thematafel zich nu verder gaat ontwikkelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.