Universiteit Leiden

nl en

Maaike Lycklama keynote spreker op behavioral risk congres

Op donderdag 2 september jl. trad Maaike Lycklama à Nijeholt op als keynote spreker op het behavioral risk congres in Utrecht. Zij deed dit samen met Desiree Meurs, onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam. Het congres vond plaats in Pathé in Leidsche Rijn. Het thema van het congres was “innovatief toezicht en tools”. Maaike Lycklama en Desiree Meurs presenteerden over de rol die soft controls spelen bij innovatief toezicht.

Maaike Lycklama à Nijeholt

Soft controls zijn beheersingsmaatregelen die ingrijpen op of appelleren aan het persoonlijk functioneren van medewerkers. Het gaat om maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld de motivatie, de loyaliteit, de integriteit, de inspiratie en de normen en waarden van medewerkers. Denk aan het creëren van mogelijkheden om incidenten te rapporteren, voorbeeldgedrag, maar ook aan het creëren van bewustzijn, vertrouwen en betrokkenheid. Tegenover soft controls staan hard controls. Hard controls zijn formele maatregelen om gewenst gedrag af te dwingen. Het gaat om conrete en duidelijk waarneembare maatregelen. Het effect van die maatregelen is goed te toetsen, terwijl dat bij soft controls veel minder makkelijk is.

Maaike Lycklama en Desiree Meurs toonden in hun presentatie aan dat soft controls helpen om misstanden en onregelmatigheden in bedrijven te voorkomen, doordat zij bijdragen aan een goede houding en gewenst gedrag. Ook lieten zij zien dat de inzet van soft controls als controlemechanisme in een organisatie ruimte laat aan creativiteit en flexibiliteit, wat noodzakelijk is voor bedrijven om adequaat te kunnen inspelen op en aanpassen aan de snel veranderende omgeving waaraan zij zijn blootgesteld.

Zij sloten de presentatie af met de demonstratie van een zelf ontwikkelde en wetenschappelijk gevalideerde Soft Control Scan een Toolkit. Deze zijn openbaar toegankelijk geven bedrijven zicht op de mate waarin zij in soft control zijn en bieden handvatten om de werking van de soft controls in de organisatie verder te verbeteren.

Desiree Meurs en Maaike Lycklama à Nijeholt

Maaike Lycklama à Nijeholt is universitair docent bij Ondernemingsrecht. Daarnaast is zij lector Finance bij het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam. De Soft Control Scan en de Toolkit zijn ontwikkeld bij dit Kenniscentrum, in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam.

De presentatie is terug te vinden op de website van het behaviorial risk congres. https://www.riskcompliance.nl/wp-content/uploads/2021/09/Keynote-2.pdf

Meer informatie over de Soft Control Scan en de Toolkit treft u aan op de volgende website. www.hr.nl/softcontrols

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.