Universiteit Leiden

nl en

50 jaar stemrecht voor vrouwen in de Zwitserse bondstaat

Christa Tobler schrijft voor het jaarcongres van de “Schweizerischer Juristenverein” een uitgebreid artikel over het stemrecht voor verschillende groepen.

In 2021 is het 50 jaar geleden dat in Zwitserland het vrouwenkiesrecht op federaal niveau werd ingevoerd. Deze verjaardag biedt de gelegenheid om na te denken over het thema gelijkheid en politieke rechten. Het grootste deel van dit artikel gaat over de juridische taal, die een beslissende rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Zwitserland. Daarnaast behandelt het artikel het stemrecht van gehandicapten, jongeren, buitenlanders die in Zwitserland wonen en Zwitsers die in het buitenland wonen.

Op dit moment bestaan er volgens het internationaal recht alleen voor geslacht en handicap discriminatieverboden die van toepassing zijn op politieke rechten en die Zwitserland binden. Op deze beide gebieden gaan de verplichtingen van de staat verder dan het loutere toekennen van het stemrecht en omvatten zij ook de daadwerkelijke politieke participatie. Voor de andere groepen is de discussie over de invoering of uitbreiding van het stemrecht meestal gebaseerd op argumenten in verband met de democratie. Over het geheel genomen heeft Zwitserland op verschillende gebieden nog een inhaalslag te maken.

Christa Tobler, Gleichstellung und politische Rechte: auf dem Weg zu einer integrativen Demokratie’, Schweizerischer Juristentag 2021: Gleichstellung neu interpretiert, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 140 (2021) II, 277-375

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.