Universiteit Leiden

nl en

Publiek leiderschap en werken volgens de bedoeling

Het functioneren van de overheid staat volop in de schijnwerpers. Op verschillende plaatsen worden onder de noemer van 'werken volgens de bedoeling' al langere tijd initiatieven genomen om de burger nadrukkelijker centraal te stellen in de vorming en de uitvoering van beleid. Een belangrijke vraag is hoe werken volgens de bedoeling gerealiseerd kan worden in de dagelijkse organisatiepraktijk.

Hoe bereiken uitvoerend medewerkers overeenstemming over de afwegingen die gemaakt moeten worden tussen verschillende publieke waarden? Hoe werken publieke organisaties met elkaar samen om complexe maatschappelijke problematiek aan te pakken? En wat is er nodig om werken volgens de bedoeling duurzaam in te bedden in de organisatie? Deze vragen stonden centraal in het eerste deelonderzoek van het programma 'Verder met publiek leiderschap'. LLC promovendi Moniek Akerboom, Johan Jan Beukman en Lara van Osch hebben onderzocht hoe gedeeld leiderschap, verbindend leiderschap en veranderleiderschap bijdragen aan het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. 

‘De’ bedoeling bestaat niet

Het onderzoeksrapport bespreekt het leiderschap in uitvoerende teams wanneer prioritering plaats moet vinden tussen verschillende ‘bedoelingen’ en in organisatie-overschrijdende netwerken waar verschillende perspectieven op de bedoeling op een lijn moeten worden gebracht. Een belangrijke rol voor leiderschap is gelegen in het expliciteren van de bedoeling en het gesprek erover te stimuleren. Het rapport gaat daarnaast over leiderschap dat in verschillende fasen van de organisatietransitie naar werken volgens de bedoeling wordt getoond. Daarbij is leiderschapsontwikkeling van medewerkers zonder formele leiderschapspositie een belangrijk aandachtspunt.

Presentatie onderzoeksbevindingen

Op 2 juli 2021 zijn de bevindingen gepresenteerd aan medewerkers uit de partnerorganisaties van het programma ‘Verder met publiek leiderschap’. In interactieve workshops hebben de promovendi de resultaten verdiept met voorbeelden uit de werkpraktijk. Door middel van reflectievragen zijn tools aangeboden om te reflecteren op het eigen leiderschap bij werken volgens de bedoeling. 

Het Leiden Leadership Centre (LLC) van de Universiteit Leiden in Den Haag is een platform voor onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek leiderschap. Het LLC verkent nieuwe wegen om publiek leiderschap in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap en op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

Wil je ook op de hoogte blijven van andere activiteiten van het Leiden Leadership Centre? Volg ons dan op  LinkedIn en Twitter, schrijf je in voor de nieuwsbrief en luister naar de Leiden Leadership Podcast.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.