Universiteit Leiden

nl en

LLX rondetafel over de voorwaarden om een leveringsweigering aan te merken als misbruik van een machtspositie

Onder welke omstandigheden kan het Europees mededingingsrecht een dominante onderneming verplichten om concurrenten toegang te verlenen tot haar infrastructuur? Op 19 mei 2021 organiseerde het Europa Instituut een virtuele rondetafel om de belangrijke verduidelijkingen die het Hof van Justitie hier recent over gaf te bespreken.

De rondetafel vond plaats in het kader van de Leiden Law Exchanges (LLX). Het doel van deze rondetafels, die plaatsvinden onder de Chatham House Rule, is het bevorderen van de gedachtewisseling over actuele juridische onderwerpen tussen academici, advocaten, toezichthouders en andere geïnteresseerden. 

De deelnemers bespraken de implicaties van twee recente arresten van het Hof van Justitie (in de zaken C-165/19 P Slovak Telekom v Commission en C-152/19 P Deutsche Telekom v Commission) voor de voorwaarden waaraan een leveringsweigering dient te voldoen om te kwalificeren als misbruik in de zin van artikel 102 VWEU. Bijzondere aandacht ging uit naar de toepassing van de doctrine van een essentiële faciliteit in digitale markten.

Drie prominente sprekers initieerden de discussie: Professor Alison Jones (Professor of Law,  King’s College); Dr. Jorge Padilla (Senior Managing Director and Head, Compass Lexecon EMEA); en Dr. Assimakis Komninos (Partner, Brussels office White & Case LLP). De LLX-bijeenkomst were voorgezeten door Dr. Ben Van Rompuy, universitair docent Europees mededingingsrecht aan het Europa Instituut. 

De organisatoren van de bijeenkomst, Ben Van Rompuy en Daniel Mândrescu, zijn de sprekers en de deelnemers zeer dankbaar voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.