Universiteit Leiden

nl en

Werken aan welzijn onder het genot van een maaltijd

Tijdens de eerste avond van het kennismakingsprogramma van het Honours College 'Wetenschap & Samenleving' komen zo’n 70 deelnemers bij elkaar via Zoom. Hierbij staat het eerste thema centraal: duurzaamheid en gezondheid. Studenten hebben veel om dankbaar voor te zijn, maar er zijn ook verbeterpunten.

De andere thema-avonden van het kennismakingsprogramma, die iedere twee weken plaatsvinden, gaan over volwassenen en kinderen in een polariserende wereld en menselijke aspecten van digitalisering en robotisering. Deze sessies, waar iedere keer een expert aan bijdraagt, zijn bedoeld om inzicht te geven in maatschappelijke kwesties die raken aan de hoofdthema’s van het FSW Honours College. Tijdens de eerste sessie is Sanne van Luenen, coördinator van Caring Universities namens de Universiteit Leiden, te gast.

Screenen, voorkomen en behandelen

‘Met Caring Universities willen wij het mentaal welzijn van studenten bevorderen’, vertelt Van Luenen. In 2016 heeft de VU Amsterdam het initiatief in Nederland gestart, als onderdeel van een groot internationaal project dat begonnen is door Harvard. De universiteiten van Leiden, Utrecht en Maastricht haakten later aan.

Caring Universities wil mentale problemen bij studenten screenen, voorkomen en behandelen. Dit doen ze door middel van online enquêtes en eHealth interventies: ‘Dat zijn modules die jullie kunnen helpen met een bepaald probleem, zoals uitstelgedrag, stress of somberheid’, legt Van Luenen uit.

Meer weten over het werk van Caring Universities en de rol van de Universiteit Leiden? Kijk op https://caring-universities.com/

Wel of geen break-out rooms?

Na de presentatie van Van Luenen gaan de studenten in virtuele groepjes uiteen. Onder het genot van een maaltijd bediscussiëren ze hoe de universiteit studentenwelzijn kan bevorderen. ‘Hoewel je veel vakantie hebt, zeker als je geen hertentamens hebt, zou een paar vrije dagen na de tentamenweek wel fijn zijn’, betoogt een student. ‘Ik zou meer pauzes tijdens de colleges, of andere manieren om medestudenten te ontmoeten, prettig vinden’, zegt een ander.

Niet over alles zijn de honoursstudenten het eens. ‘Sommige docenten gebruiken vaak break-out rooms, maar dat heeft voor mij geen toegevoegde waarde’, vertelt er een. Een ander vindt break-out rooms juist wél fijn. Van Luenen: ‘We kunnen in ieder geval concluderen dat jullie sociaal contact het meeste missen.’

Positiviteit opwekken

Ook doen de studenten een oefening uit een online interventie, bedoeld om positiviteit op te wekken. Ze mogen in de chat allerlei zaken opschrijven waar ze dankbaar voor zijn. Hoewel onder hen gevoelens als eenzaamheid of stress blijken voor te komen, zijn er gelukkig ook genoeg zaken om blij mee te zijn, zoals vrienden, familie en gezondheid.

De tips van de studenten zullen worden meegenomen door Caring Universities, laat Van Luenen weten. Op die manier hebben de studenten actief bijgedragen aan het mentale welzijn van medestudenten – ook dat is iets om dankbaar voor te zijn. 

Tekst: Abel van de Sluis
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.