Universiteit Leiden

nl en
Stadhuis Leiden

Ongelijkheid aanpakken in de 21e eeuw

Een inclusieve feestdagenkalender bij de gemeente of een nieuwe website voor het Fenestra Disability Centre. Het is een kleine greep uit oplossingen van honoursstudenten om onze huidige maatschappij gelijkwaardiger te maken. Maandenlang werkten zij deze ideeën uit en vorige week presenteerden ze met trots hun bevindingen.

Ook in de 21e eeuw bestaat er nog ongelijkheid in de wereld. Hoe pakken we dit aan? Het is het uitgangspunt van de Bachelor Honours Class ‘Inequalities in the 21st century’, gegeven door Bram Hoonhout. Het vak besteedt aandacht aan ongelijkheid met betrekking tot geslacht, etniciteit, opleiding, sociaal-economische situatie en het hebben van een functiebeperking. 

"Je test je idee ook in de echte wereld - dat is wat dit vak zo gaaf maakt."

Het is het eerste jaar dat studenten zich kunnen inschrijven voor de honoursclass en volgens Hoonhout is dit geen moment te vroeg. ‘Naast klimaatverandering is ongelijkheid de grootste uitdaging van deze eeuw. In dit vak schrijven studenten dan ook geen abstract eindpaper, maar leveren zij zelf een bijdrage aan het verminderen van ongelijkheid.’

Hoonhout koppelde de honoursparticipanten aan een organisatie met een bijbehorende opdracht omtrent ongelijkheid. Het vak sloot af met een presentatieavond, waarbij ook deze praktijkpartners aanwezig waren. Zo zagen medewerkers van de gemeente Leiden hoe honoursstudenten een heuse inclusieve feestdagenkalender voor hen ontworpen hadden. Hierop stonden niet alleen religieuze feestdagen, maar ook ‘social awareness dagen’ met een aanbeveling over hoe deze dagen te vieren.

Fenestra

Als laatste presenteerde het groepje dat samenwerkte met Fenestra Disability Centre, de universiteitsafdeling die studenten met een functiebeperking ondersteunt. De challenge? Maak de bekendheid van Fenestra groter. Sommige studenten weten namelijk niet dat het bestaat of vinden het moeilijk om in contact te komen.

De conceptflyer die studenten maakten voor Disability Centre Fenestra.

Een uitdaging waar de honoursparticipanten met enthousiasme hun schouders onder zetten. Zij ontwierpen flyers, een nieuwe website en een socialmediastrategie. Hierbij stond volledige inclusiviteit hoog in het vaandel. Stond er op de flyer een opsomming van functiebeperkingen zoals ADHD, autisme en depressie, dan was er ook altijd een kopje voor mensen die zich niet in deze categorieën konden vinden - zodat ook zij zich vertegenwoordigd zouden voelen. 

Tot leven komen

Met haar honoursgroepje ontwierp Maria Victoria het prototype voor de nieuwe Fenestrawebsite. Om deze in te richten naar de wensen van studenten, heeft zij veel interviews afgenomen. ‘Hun verhalen leerden mij dat je niets moet aannemen. Als er nu iemand met een functiebeperking in mijn werkgroep zou zitten, zou ik eerst vragen stellen bijvoorbeeld of ik ergens rekening mee kan houden.’ 

Door in gesprek te gaan met deze studenten, kwam de theorie uit de honoursclass tot leven. Maria Victoria: ‘Je bedenkt niet alleen een concept, maar je test dit ook in de echte wereld met echte mensen. Dat is wat dit vak zo gaaf maakt.’ 

Kudos

Met de Fenestrapresentatie was de avond bijna ten einde, maar er volgde nog één belangrijk onderdeel: de complimentenronde. Hierbij vlogen de ‘kudos’ over en weer en sprak ook Hoonhout zijn bewondering voor elk groepje uit. Een eerste lichting om trots op te zijn – je kon het hem bijna zien denken.

Tekst: Sarawitia Franken
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.