Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden ontstaan per 1 juli en 1 december 2021 twee vacatures. Het gaat om een lid voor de Commissie Onderwijs & Onderzoek – dit lid van de Raad wordt benoemd op voordacht van de Universiteitsraad van de universiteit. Daarnaast zoeken we een lid van de Raad van Toezicht voor de Auditcommissie.

Het werving- en selectieproces voor de vacatures is in handen van wervingsbureau Maes & Lunau. Meer informatie over deze vacatures vindt u in de vacatureteksten in de kantlijn van dit bericht en op de website van Maes & Lunau. De deadline voor het aanmelden van kandidaten bij Maes & Lunau is 1 mei 2021.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft verschillende rollen. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor het College van Bestuur. Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.