Universiteit Leiden

nl en

Leiden meer vuurwapens in privébezit tot meer vuurwapengeweld?

Leiden meer vuurwapens in privébezit tot meer vuurwapengeweld? Deze vraag wordt veel besproken en bestudeerd, met name in de VS, waar vuurwapengeweld een van de belangrijkste doodsoorzaken is.

Onderzoek in Europa naar het verband tussen voorwapenbezit en vuurwapengeweld is zeldzaam, blijkt uit een nieuwe studie van onderzoekers Katharina Krüsselmann, Pauline Aarten en Marieke Liem van de Universiteit Leiden. Na systematisch onderzoek van 1958 studies over het onderwerp vonden zij gemengde aanwijzingen voor het verband tussen de beschikbaarheid van vuurwapens en vuurwapengeweld.

Gemengde aanwijzingen voor een verband

Een wet in Oostenrijk die de toegang tot vuurwapens reguleerde, leidde tot een daling van het aantal moorden met vuurwapens met bijna 10%, maar een soortgelijke wet in Noorwegen had dat effect niet. Andere studies tonen aan dat het beperken van de beschikbaarheid van vuurwapens alleen een effect kan hebben op een specifieke groep potentiële slachtoffers, zoals vrouwen.

Nationale en culturele verschillen

De auteurs van deze systematische review bespreken verschillende verklaringen voor deze verschillen in resultaten: Ten eerste, hoewel alle landen van de Europese Unie een gelijkaardig wetgevend kader inzake vuurwapens volgen, zijn er nationale verschillen in de wetgeving, alsook culturele perspectieven op vuurwapens die verschillen kunnen verklaren. Ten tweede is de toegang tot vuurwapens moeilijk te meten, omdat er op de Europese zwarte markt niet-geregistreerde, illegale vuurwapens circuleren.

Vervolg onderzoek nodig

De vraag of vuurwapens in handen van burgers leiden tot meer geweld in Europa kan op basis van bestaand onderzoek dan ook nog niet worden beantwoord. Er is meer rigoureus onderzoek nodig naar het meten van de beschikbaarheid van vuurwapens en het verband met verschillende soorten dodelijk en niet-dodelijk geweld in Europa.

Deze studie, gepubliceerd in PLOS ONE, is gedeeltelijk gefinancierd door en gebaseerd op het werk van de onderzoekers aan Project TARGET, in samenwerking met het Vlaams Vredesinstituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.