Universiteit Leiden

nl en

Koninklijke onderscheiding voor natuurkundige Jan van Ruitenbeek

Hoogleraar Experimentele natuurkunde Jan van Ruitenbeek is op 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de versierselen uit handen van burgemeester Emile Jaensch van zijn woonplaats Oegstgeest. Ruitenbeek kreeg de onderscheiding voor zijn betekenis voor de natuurkunde.

Jan van Ruitenbeek is al sinds 1987 verbonden aan de Universiteit Leiden, achtereenvolgens als universitair docent, hoofddocent en hoogleraar Experimentele natuurkunde. Van Ruitenbeek heeft vooral grote betekenis voor de nanofysica.

Jan van Ruitenbeek lintje
Jan van Ruitenbeek met zijn trotse echtgenote

Baanbrekende breakjunctiemethode

In de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelde hij de baanbrekende breakjunctiemethode die tot lang daarna unieke inzichten verschafte in het geleiden van stroom door zeer kleine objecten, zoals moleculen. Wereldwijd gingen wetenschappers met de methode, die spectaculair was in zijn eenvoud, aan de slag. De publicatie erover, met twee collega’s, heeft tot op heden het ongekende aantal van 1300 citaties opgeleverd. Van Ruitenbeek werd een van de belangrijkste wetenschapper in de esoscopie en nanofysica in het kwantumtransport.

Voorzitter Natuurkundige Vereniging

In Nederland is Van Ruitenbeek van groot belang als voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV). Deze komt op voor de discipline natuurkunde in het voortgezet en het hoger onderwijs, en in het natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederland. In de functie van voorzitter is Van Ruitenbeek een van de boegbeelden van de Nederlandse natuurkunde, wiens faam ver over de grenzen gaat. Nobelprijswinnaar Peter Higgs uitte zijn waardering voor de Nederlandse natuurkundige zelfs in een handgeschreven brief. 

Momenteel is Van Ruitenbeek ook voorzitter van de Econophysics Foundation die met zijn medewerking en inzet werd opgericht. Met fondsen van deze stichting wordt het onderzoeksprogramma in Econophysics aan het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) ondersteund. Dat heeft ook geleid tot een unieke studierichting waarin theorieën en methoden uit de natuurkunde toegepast worden op vraagstukken in de economie. 

Het ingewikkelde eenvoudig maken

Zijn promovendi roemen Van Ruitenbeek om zijn vermogen om een ingewikkeld fenomeen te reduceren tot een eenvoudig experiment dat de fundamentele, natuurkundige basiswetten blootlegt. De hoogleraar stimuleert hen tevens bestuursfuncties op zich te nemen, in binnen- en buitenland, om ook op die manier de (Nederlandse) natuurkunde ten dienste te zijn.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.