Universiteit Leiden

nl en

Koninklijke onderscheiding voor gynaecoloog Dick Oepkes

Hoogleraar gynaecologie Dick Oepkes van het LUMC is op 15 april benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Henri Lenferink overhandigde hem de onderscheiding aan het einde van het online symposium dat was georganiseerd vanwege Oepkes pensionering.

Oepkes was bij het LUMC ruim dertig jaar betrokken bij de foetale therapie, het nog jonge vakgebied van de behandeling van het nog ongeboren kind in de baarmoeder. Dat heeft vele ongeboren kinderen het leven gered. De Leidse afdeling foetale therapie ontwikkelde zich tot nationaal topzorgcentrum, waaraan Oepkes sinds 2009 leiding gaf. In 2012 werd hij hoogleraar. Het centrum geeft ook veel aandacht aan de ouders die vanzelfsprekend veel stress ervaren. Inmiddels verricht het LUMC plm. 150 foetale operaties per jaar. 

Lintje Dick Oepkes
De geridderde Oepkes, met op de achtergrond de Leidse burgemeester Henri Lenferink

De introductie van Doppler als een niet-invasieve methode om het welzijn van foetussen te evalueren, was een van de innovatieve technieken waarnaar Oepkes in een vroeg stadium onderzoek deed. Door dit onderzoek zijn ongetwijfeld vele miskramen door herhaalde vruchtwaterpuncties voorkomen. De Dopplermethode veranderde de praktijk wereldwijd.

Oepkes heeft zijn kennis en ervaring gul en breed gedeeld in een buitengewoon lange publicatielijst en vele presentaties op op internationale congressen en symposia. Door hem is Nederland wereldwijd een voorbeeldland voor de introductie van technologie en andere baanbrekende behandelingen in de zwangerschapszorg. 

In 2004 was Oepkes een van de oprichters van de stichting M.O.E.T. (Managing Obstetric Emergencies and Trauma) in Nederland. Oepkes zorgde ervoor dat de cursus die deze Nederlandse stichting voor verloskunde ontwikkelde, een verplicht onderdeel werd in het curriculum van de opleiding tot gynaecoloog; nu toe hebben 1600 gynaecologen en 250 anesthesiologen de cursus gevolgd.

Bij dit alles bleek Oepkes inspirerende mentor en docent voor vele, ook buitenlandse, studenten.

Oepkes wordt internationaal niet alleen erkend als expert op het gebied van de foetale therapie maar in zijn internationale netwerk zeker ook als sleutelfiguur. Samenwerking ziet hij als essentieel: 'Iedereen kent elkaar. Het is een rondreizend circus van deskundigen die de kwaliteiten hebben om zowel hun tijd als hun creativiteit samen te besteden aan innovatieve ontwikkelingen, maar ook om met elkaar om te gaan als vrienden. Ik denk dat beide nodig is en ik heb het geluk gehad om er deel van uit te maken.' 

Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.