Universiteit Leiden

nl en

Jorrit Rijpma bij Working Group on Frontex Scrutiny, Europees Parlement

Op vrijdag 23 april verscheen Jorrit Rijpma voor de Working Group on Frontex Scrutiny van het Europees Parlement. Deze werkgroep is opgericht door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement, als reactie op de beschuldigingen van serieuze schendingen van fundamentele rechten die plaatsvonden in de context van gezamenlijke operationele activiteit, gecoördineerd door het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex).

De werkgroep wordt voorgezeten door Roberta Metsola (EVP, Malta), terwijl Tineke Strik (Groenen/EVA, Nederland) het rapport met aanbevelingen zal opstellen.

In zijn interventie besprak Rijpma het juridische kader voor grenscontroles op zee, de problematische aard van pushbacks en de behoefte aan meer transparantie en een meer proactieve controle op het monitoren van de naleving van fundamentele rechten door het agentschap. Naast Rijpma, waren Takis Tridimas (Kings College Londen) en vertegenwoordigers van Refugee Support Aegean en het Hongaarse Helsinki-comité uitgenodigd.

Op donderdag 22 april publiceerde de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers) een commentaar over de berichten over pushbacks en de verplichtingen van Frontex onder het Unierecht en internationale mensenrechtenverplichtingen. Zowel Rijpma, als ook Melanie Fink, eveneens verbonden aan het Europe Instituut, maken deel uit van de Commissie Meijers en hebben bijgedragen aan de notitie.

De opname van de hoorzitting is hier beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.