Universiteit Leiden

nl en

Rijpma spreekt op deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer over het Europese Migratie- en Asielpact

Jorrit Rijpma sprak op dinsdag 2 maart voor de Eerste Kamer Commissie Europese Zaken over het Europees Migratie- en Asielpact.

Tijdens de bijeenkomst bespraken vertegenwoordigers uit de wetenschap en het maatschappelijk middenveld (waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Artsen zonder Grenzen) verschillende elementen van de plannen van de Europese Commissie voor een nieuw asiel en migratiepact. Rijpma richtte zich met name op de voorstellen over asiel en dan in het bijzonder de zogenaamde screening- en grensprocedure. Met name ten aanzien van deze laatste procedure vreest hij dat dit zal leiden tot nieuwe Morias, door een “codificering en veralgemenisering” van de hotspot aanpak in Europese wetgeving.

Rijpma sprak mede namens de Commissie Meijers, waarvan hij lid is, en die eerder kritisch op de voorstellen van de Commissie reageerde. Klik hier voor meer informatie.

Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst in hybride vorm plaats. De bijeekomst kan hier worden teruggekeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.