Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Lunch: COVID-crisis of COVID-kans?

Vanuit het uitgangspunt “never waste a good crisis” stond het Leiden Leadership Centre op vrijdagmiddag 12 maart stil bij de vraag: Wat kunnen we van deze COVID-crisis leren en welke leiderschapskansen kunnen we hierin ontdekken? De Leiden Leadership Lunch was de eerste van een driedelige reeks aan events over 'Leiderschapskansen in tijden van Crisis'.

Zo’n 20 academici en professionals namen deel aan deze online sessie waarin Dr. Sietse Wieringa en Dr. Jelmer Schalk een aantal centrale bevindingen deelden uit het onderzoek ‘COVID-crisis of COVID-kans? Adaptief en lerend bestuur in het LUMC en de regio’.

Samenwerkingsverband

Vanuit een wetenschappelijk samenwerkingsverband tussen het LUMC en het Instituut Bestuurskunde, is er onderzoek gedaan naar leiderschap in de zorg in tijden van crisis. De uitkomsten wijzen op het belang van adaptief en lerend bestuur in de zorg waarbij vanzelfsprekend sturing van bovenaf nodig is, maar vooral ook voldoende ruimte voor reflectie, flexibiliteit en samenwerking. Effectief leren is essentieel om in te spelen op de voortdurend veranderende situatie die kenmerkend is voor elke crisis.

Het onderzoek richt zich op de impact van de COVID-crisis op de volgende drie punten:  

  1. Samenwerking en netwerken tussen het LUMC, zorgorganisaties en maatschappelijke partners gebaseerd op een gedeeld gevoel van urgentie
  2. Kennisontwikkeling en uitwisseling tijdens de crisis
  3. Leiderschap – de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en route om die visie te realiseren

De belangrijkste lessen

  1. Werk rondom bestaande beleidsregels en identificeer de mogelijkheden tot het delen van informatie en snelle samenwerking
  2. Besteed aandacht aan ondervertegenwoordigde belangengroepen in de besluitvorming
  3. Innovaties die tot stand komen op de werkvloer zijn waardevol en moeten worden behouden en ondersteund op bestuurlijk niveau
  4. Kennisbrokers hebben een belangrijke rol in tijdige informele uitwisseling tussen verschillende landelijke en regionale netwerken
  5. Het vinden van de balans tussen sturing bieden en ruimte geven is essentieel.
  6. Creëer ruimte voor reflectie en tegenspraak tijdens de crisis, dat verbetert beslissingen op de lange termijn
  7. Maak zichtbaar wie vanuit het bestuur welke rol heeft, binnen én buiten de organisaties

Heb je deze lunch-sessie gemist? Schrijf je dan hier in voor een van de volgende Leiden Leadership Lunches in de serie ‘Leiderschapskansen in tijden van crisis’. Wil je naast deze Leiden Leadership Lunch ook op de hoogte blijven van andere activiteiten georganiseerd door het Leiden Leadership Centre? Volg ons dan op  LinkedIn en Twitterschrijf je in voor de nieuwsbrief en luister naar de Leiden Leadership Podcast.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.