Universiteit Leiden

nl en

Clara van Dam geeft gastcollege over guidance documenten van de Europese Commissie

Op 26 februari 2021 gaf Clara van Dam op uitnodiging van Dr Oana Stefan een gastcollege aan King’s College London in de ‘research module’ on ‘Law and New Modes of Governance in the European Union’.

In de lezing vertelde Clara over hoe haar onderzoek waarin zij vijf verschillende types ‘guidance’ onderscheidt waarmee de Europese Commissie de lidstaten beoogt bij te staan in de implementatie van het bindende Unierecht. Clara besprak vervolgens hoe deze typologie van guidance documenten in haar proefschrift als ‘lens’ fungeert om de rol en effecten van guidance documenten in de Nederlandse rechtsorde te kunnen duiden.

Meer informatie over Clara’s proefschrift ‘Guidance documents of the European Commission in the Dutch legal order’ vindt u hier. Een bespreking van de typologie van guidance documenten is ook gepubliceerd in het tijdschrift REALaw.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.