Universiteit Leiden

nl en

Duizend deelnemers aan dies voor alumni

De dies voor alumni op 11 februari was een digitaal evenement. Bijna duizend alumni luisterden mee naar het interview dat Bastiaan Rijpkema hield met Annetje Ottow, op dat moment drie dagen de nieuwe voorzitter van de Leiden universiteit. Zij heeft in het college van bestuur de alumni in portefeuille.

Een rechtenalumna geïnterviewd door een rechtenalumnus: Annetje Ottow (foto boven) studeerde in Leiden European and Business Law, Bastiaan Rijpkema volgde bij de Leidse rechtenfaculteit een master recht en filosofie, promoveerde er, en is nu universitair hoofddocent Encyclopedie van de Wetenschap. 

Annetje Ottow Dies voor alumni 2021
Annetje Ottow wordt bevraagd door mede-rechtenalumnus Bastiaan Rijpkema.

Al veel mensen leren kennen

Het was duidelijk dat Ottow, hiervoor vicevoorzitter in het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, er zin in heeft. Ze liep voor haar aanstelling op 8 februari, de dies natalis, al een tijdje mee met het college van bestuur om vertrouwd te raken met het werk, haar nieuwe collega’s en de omgeving. De corona-omstandigheden verhinderden, zo vertelde ze, dat ze door Leiden naar de faculteiten kon fietsen, maar via beeldverbindingen had ze in korte tijd ‘ongelooflijk veel’ mensen leren kennen. Rijpkema vroeg ook naar haar beslissing om de overstap naar Leiden te maken. ‘Als zich een mooie kans voordoet, moet je die grijpen’, zei Ottow. Maar ze benadrukte ook dat het altijd verstandig is om er met anderen over te praten. Ze appelleerde aan het mentorsysteem van het Leidse Alumnibureau dat jonge alumni en studenten de kans biedt om over werk- en studiegerelateerde beslissingen en vragen te bespreken met ervaren alumni. Ottow heeft het alumnibeleid in haar portefeuille.

LUF-voorzitter Aletta Stas-Bax: 'Bijna een derde van de reguliere onderzoekssubsidieaanvragen kon worden gehonoreerd.'

Meer donaties = meer geld voor onderzoek

LUF-voorzitter Aletta Stas-Bax vertelde dat het LUF meer onderzoeksprojecten dan vorig jaar heeft kunnen subsidiëren: 30 van de 95 aanvragen. Het ging vaak om pilots of proof of concept-aanvragen, die onderzoekers ook helpen om makkelijker toegang te krijgen tot grotere subsidies als van NWO en de EU. Een groot succes was de corona-crowdfundingsactie die meer dan 1 miljoen euro opleverde. LUMC-viroloog Erik Snijder kon er een nieuw geavanceerd onderzoekslab van inrichten en twee extra onderzoekers aannemen. Ook werd een mooi bedrag binnengehaald voor de financiering van het project ‘Machthebbers in toom’ van de faculteiten Governance en Global Affairs en Sociale Wetenschappen. Zij gaan onderzoek doen naar machthebbers in grote en kleine gemeenschappen, door de tijd heen. Hoe kan worden voorkomen dat zij hun macht gaan misbruiken?

Eefje Cuppen, de jonge hoogleraar Governance of Sustainability van het Instituut Bestuurskunde, greep net naast een LUF-subsidie, vertelde Stas-Bax. Terwijl ook zij een mooie aanvraag indiende. ‘Met méér donaties kunnen wij méér onderzoekers ondersteunen', was haar boodschap. Doneren kan via de site van het LUF.

Eefje Cuppen wil onderzoeken hoe overheden burgerparticipatie beter kunnen inzetten.

Burgerparticipatie in de energietransitie

Eefje Cuppen hield een korte lezing over het onderzoeksproject dat ze wil aanpakken: hoe kan burgerparticipatie goed gaan werken in de energietransitie? ‘En dat project gáát van start!’, zei ze vastberaden.
Bestuurders en politici hebben vaak hoge verwachtingen van het betrekken van burgers bij besluitvorming over bijvoorbeeld wind- en zonneparken. Ook vanuit de maatschappij is er een steeds sterkere roep om betrokken te worden bij klimaatbeleid. Maar valt het resultaat van participatie vaak tegen. Er is geen goede kennisbasis over participatie: in welke situaties leidt wat voor vorm van participatie tot wat voor soort uitkomsten? Dit is nog niet systematisch geëvalueerd. Cuppen en haar team willen die analyse gaan opzetten. Samen met deskundigen uit de praktijk gaan ze een database bouwen van burgerparticipatieprojecten in het klimaatbeleid. Met state-of-the-art analysetechnieken, zoals machine learning en causal discovery technieken, gaat het team op zoek naar verbanden in de data. Zo hoopt Cuppen uiteindelijk te kunnen vaststellen van welke vormen van burgerparticipatie, in wat voor situaties, welke typen uitkomsten te verwachten zijn. Het uiteindelijke doel is beter te kunnen bepalen welk burgerparticipatie-instrument bij welke vraag en in welke context de bruikbaarste resultaten kan opleveren.

Rick Honings vertelde over de Leidse dichter Willem Bilderdijk.

Geen man in de bosjes

Bettina Mulder en Elisabeth Wilmer woonden beiden de digitale dies voor alumni bij. Beiden bekeken de lezing van Rick Honings, gespecialiseerd in moderne Nederlandse literatuur en Scaligerhoogleraar. Hij nam de Leidse dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) onder de loep. De alumni waren zeer te spreken over de lezing. ‘Geweldige lezing. Mooie objecten en leuke voordracht’, vindt Wilmer (geschiedenis, aankomst 1987). ‘Honings verhaal nodigde uit om de Bilderdijkcollectie van de UB te gaan bezoeken.' Mulder(ook geschiedenis, aankomst 1982): ‘Deze lezing sloot het beste aan op mijn historische en taalkundige interesses. Boeiend en fraai geïllustreerd.' Mulder bekeek ook Mythen over Moord van Marieke Liem, hoogleraar Sociale veerkracht en Veiligheid. Zij ontkrachtte onder meer de mythe van de moordenaar als enge man in de bosjes. Vaker kennen dader en slachtoffer elkaar, en niet zelden zijn ze zelfs familie van elkaar. Ook dit onderwerp koos Mulder vanuit haar historische belangstelling. En ook deze lezing vond ze boeiend en fraai geïllustreerd.

Quotes uit het netwerkcarrousel: 

'Het netwerkcarrousel beviel zo goed dat ik het begin van de tweede lezing miste.'

'Gewoon leuk om in de pauze met achtereenvolgens drie volslagen onbekende alumni kort te spreken. Dit had na afloop nog best een kwartiertje open mogen staan.'

'Ik had graag meer willen meemaken van het carrousel. Helaas waren de lezingen op hetzelfde tijdstip. Misschien dat we in het vervolg langer kunnen netwerken?'

Artificial Intelligence

Wilmer keek verder naar Joost Batenburgs lezing over Artificial Intelligence. Batenburg is hoogleraar Discrete wiskunde en tomografie. AI is al overal om ons heen, betoogde hij, en dat wordt alleen maar meer. De ontwikkeling gaat de kant uit van integratie met menselijke aspecten zoals recht, taal en psychologie. Wilmer: ‘Ik had verwacht dat deze lezing meer nieuwe informatie zou bevatten. Niettemin had er best een derde ronde lezingen mogen zijn.‘ Mulder vond het jammer dat er bij beide lezingen en de lezing van Cuppen geen ruimte was voor het beantwoorden van de vragen die in de chat verschenen.’

Moderator en alumna Andragogiek Hanneke Wiessing, werkzaam bij het Alumnibureau.

‘Een geslaagd evenement’

Aan het netwerkcarrousel namen geen van beide alumni deel. Mulder: ‘Ik zat in de pauze te whatsappen met een vriendin, tevens oud-studiegenoot, over het programma.’

Over de viering als geheel zegt Wilmer: ‘Het was een zeer goed opgezette avond.’ En Mulder: ‘Ook al verliep niet alles vlekkeloos, het was een geslaagd evenement. Dit was in de ruim dertig jaar sinds mijn afstuderen pas de tweede keer dat ik de dies natalis bijwoonde. Dat komt mede door mijn slechte longen, waardoor ik ’s winters aan huis gebonden ben. Het lijkt me dus een prima idee om in de toekomst de lezingen ook digitaal te ontsluiten. Tot slot: dank voor de organisatie!’

Deelnemers aan de dies voor alumni kunnen alle zes de colleges terugkijken op het digitale platform. 

....en op de achtergrond: veel techniek om alles in goede banen te leiden.

Tekst: Corine Hendriks
Fotografie: Marc de Haan
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.